„Chcemy w najbliższych kilku miesiącach przekazać osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnym do samodzielności, comiesięczny, stały dodatek w wysokości prawdopodobnie 500 zł” - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki

„Nasze środowisko kolejny raz dostało w twarz. To obietnica wirtualnej pomocy, za kilka miesięcy, która pojawiła się tuż przed wyborami. Mamy propozycję dla Mateusza Morawieckiego: niech ten dodatek zostanie uchwalony jeszcze przed 26 maja” – komentowała Iwona Hartwich, liderka zeszłorocznego protestu w Sejmie

Większość respondentów 60 proc. uważa, że wprowadzenie stałego dodatku w wysokości 500 zł miesięcznie dla niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnych do samodzielności to właściwe rozwiązanie. Przeciwnego zdania jest 14 proc. ankietowanych. Częściej niż co czwarty (26 proc.) nie ma zdania w tej kwestii.


- Częściej za wprowadzeniem takiego stałego dodatku są kobiety (63 proc.), osoby powyżej 50 lat (55 proc.) oraz badani o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (66 proc.). Tego zdania są też częściej badani o dochodzie netto poniżej 1000 zł (72 proc.) oraz mieszkańcy wsi (61 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.