Japonia jest jedynym krajem G-7, w którym osoby homoseksualne nie mogą zawrzeć sankcjonowanego przez władze związku (związku partnerskiego bądź małżeństwa) - zauważa Reuters. 

To pierwsze takie orzeczenie sądu w Japonii, w której konstytucja definiuje małżeństwo jako związek oparty na "zgodnej woli osób obu płci".

W obecnym stanie prawnym w Japonii partnerzy w związkach jednopłciowych nie mogą po sobie dziedziczyć na podstawie związku, który ich łączy, osoby w takich związkach nie mają też praw rodzicielskich wobec dzieci ich partnera lub partnerki.

Władze lokalne wydają wprawdzie specjalne dokumenty osobom tworzącym związek partnerski, które pomagają im np. we wspólnym wynajęciu mieszkania u umożliwiają odwiedzanie chorego partnera/partnerki w szpitalu, ale wciąż nie przyznają one takim związkom takich praw, jakie mają pary heteroseksualne.

Sąd rejonowy w Sapporo orzekając, że sytuacja, w której osoby jednej płci nie mogą zawrzeć związku jest niezgodna z konstytucją, odrzucił jednocześnie tę część pozwu sześciorga osób (czterech mężczyzn, dwóch kobiet), w której domagali się oni odszkodowania w wysokości 1 miliona jenów dla każdej osoby za straty moralne wynikające z tego, że nie mogą zawrzeć związku.

Podobne sprawy toczą się obecnie przed czterema innymi sądami w Japonii.

W Japonii stosunki homoseksualne nie są karane od 1880 roku.