Pozyskane środki przeznaczone zostaną  na budowę studni i latryn, niezbędnych do zdrowego i godnego życia.

W wielu regionach Sierra Leone zaledwie co czwarta osoba ma dostęp do czystej wody, a tylko co ósma do toalety.

Sanitariatów brakuje nie tylko w domach, ale także w szkołach, ośrodkach zdrowia i innych instytucjach publicznych.

Sierra Leone to kraj o jednym z najwyższych na świecie wskaźników umieralności dzieci, a do najpoważniejszych chorób należy biegunka, która nieleczona prowadzi  nawet do śmierci.

Polacy już pomogli Sierra Leone w 2006 roku. W ramach kampanii „Przepustka do życia", która wspierała Małgorzata Foremniak, Ambasador Dobrej Woli UNICEF, sfinansowali trzyletni program szczepień przeciwko odrze dla dzieci w tym jednym z najbiedniejszych krajów.

Między innymi dzięki pomocy z Polski w latach 2007 – 2009 zaszczepiono przeciw odrze blisko 650 tys. dzieci w wieku do 11 miesiąca.

Tegoroczna zbiórka organizowana przez UNICEF Polska potrwa do końca września. Fundusze można przekazywać bezpośrednio na konto kampanii:  41 1020 1013 0000 0702 0005 9055 lub poprzez stronę internetową www.unicef.pl