Oceny na temat pracy premiera Donalda Tuska są podzielone: 45 proc. ocenia ją źle, 44 proc. dobrze.

60 proc. ankietowanych jest zdania, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia swoje obowiązki, przy czym 9 proc. wyraża tę opinię w sposób zdecydowany. Z dezaprobatą na działania prezydenta patrzy 28 proc. badanych (w tym 8 proc. głosów zdecydowanie negatywnych), zaś 12 proc. nie ma na ten temat zdania.

Jak wskazuje TNS OBOP, inaczej niż w przypadku premiera i rządu, w listopadzie w porównaniu do poprzednich miesięcy ocena pracy prezydenta Bronisława Komorowskiego nie uległa znaczącej zmianie. Udział dobrych ocen prezydenta zmalał o 2 punkty procentowe, a odsetek opinii negatywnych pozostał na tym samym poziomie.

Przychylniej od ogółu na pracę prezydenta spoglądają przede wszystkim sympatycy PO (90 proc. pozytywnych opinii), a także zwolennicy PSL (85 proc.). Także elektorat SLD życzliwie ocenia pracę prezydenta (75 proc.). Analogiczny odsetek wśród sympatyków Ruchu Palikota wynosi 62 proc. a wśród elektoratu PiS 51 proc.

Pozytywne opinie na temat pracy prezydenta najczęściej wyrażają badani, którzy najbardziej interesują się polityką (74 proc.). Ogólnie, wraz ze wzrostem zainteresowania polityką rośnie odsetek życzliwych ocen prezydenta. Bardziej skłonni do pozytywnych opinii na temat prezydenta są badani o poglądach politycznych centroprawicowych i centrolewicowych - w grupach tych korzystne oceny wystawia odpowiednio 81 proc. i 82 proc. ankietowanych.

Gorzej wypadają oceny pracy rządu Donalda Tuska. Ponad połowa Polaków (54 proc.) ocenia jego działalność negatywnie (15 proc. osób wystawia odchodzącemu rządowi ocenę zdecydowanie negatywną). Dobre opinie wyrażane są przez 35 proc. uczestników badania, przy czym 1 proc. osób wyraża swoje zdanie w sposób kategoryczny (ocena "zdecydowanie dobrze"). Trudności z udzieleniem odpowiedzi na pytanie ma 11 proc. respondentów.

Do gabinetu premiera Tuska ustosunkowane są najprzychylniej przede wszystkim zwolennicy PO - 69 proc. z nich działalność rządu ocenia dobrze. Elektorat drugiego koalicjanta (PSL) pracę rządu ocenia nieco mniej optymistycznie - 63 proc. Wśród elektoratów pozostałych partii pozytywne opinie wyraża mniej niż połowa respondentów - 38 proc. popierających Ruch Palikota, 28 proc. SLD i 18 proc. PiS.