Lekarze bez Granic potępiają zakaz pracy kobiet w ONZ

Islamski Emirat Afganistanu poinformował Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), że żadna Afganka nie może pracować dla ONZ-u w Afganistanie oraz, że decyzja ta będzie aktywnie egzekwowana. To rozszerzenie wcześniejszej dyrektywy, którą ogłoszono 24 grudnia 2022 roku. Zakazuje ona kobietom w Afganistanie pracy dla krajowych oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych.

Publikacja: 07.04.2023 09:47

Lekarze bez Granic potępiają zakaz pracy kobiet w ONZ

Foto: AFP

Lekarze bez Granic zdecydowanie potępiła decyzję władz Afganistanu o objęciu kobiet zakazem pracy dla ONZ. Jak podkreśla międzynarodowa organizacja pozarządowa, „żaden kraj nie może się rozwijać, gdy połowa jego populacji jest marginalizowana i systematycznie dyskryminowana”. „Żadna organizacja humanitarna, niezależnie, czy jest duża, czy mała, nie może dostarczać pomocy w pełnym zakresie bez kobiet. Ta decyzja Islamskiego Emiratu Afganistanu to kolejny krok na drodze systematycznego wykluczania kobiet z każdego aspektu życia publicznego. Pogłębi ona i tak już tragiczny kryzys humanitarny w Afganistanie” - oceniają w swoim stanowisku Lekarze bez Granic.

Organizacja zaznaczyła również, że aby podstawowe usługi były dostępne dla kobiet i mężczyzn, muszą być one świadczone zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. „Lekarze bez Granic w Afganistanie trwają w zobowiązaniu, aby zapewnić  opiekę medyczną wszystkim, którzy jej potrzebują. Nasze zespoły pozostają takie, jakie są” – czytamy.

Czytaj więcej

Lekarze bez Granic zwiększają pomoc dla Syrii

Zapaść gospodarcza i restrykcje wobec kobiet

Jak wynika z najnowszego raportu Lekarzy bez Granic, głęboka zapaść systemu opieki zdrowotnej, sankcje i kryzys gospodarczy oraz kolejne restrykcje wobec kobiet, to główne przyczyny postępującego kryzysu humanitarnego w Afganistanie. Rośnie liczba pacjentów deklarujących trudności z zakupem żywności i rezygnujących z leczenia ze względów finansowych. Pomocy humanitarnej, w tym medycznej, potrzebuje dziś niemal połowa populacji kraju.

Ostatni raport Lekarzy bez Granic „Utrzymujące się bariery w dostępie do opieki zdrowotnej w Afganistanie: skutki przedłużającego się kryzysu i chwiejnej sytuacji gospodarczej” pokazuje postępujące ubożenie ludności i towarzyszący mu spadek dostępu do opieki zdrowotnej. 

Podobne badania Lekarze bez Granic prowadzili w latach 2014, 2020 i 2021. Jak czytamy, dynamika zmian jest niepokojąca. 

Aż ponad 91 proc. pacjentów i pacjentek Lekarzy bez Granic objętych ostatnim badaniem deklarowało spadek dochodów osobistych w ciągu ostatniego roku. To o 15 proc. więcej niż w 2021 roku. W tej grupie 95 proc. przyznało, że w ciągu ostatniego roku, w skutek bezrobocia, stagnacji wynagrodzeń i wzrostu cen, miało problem z zakupem podstawowych produktów żywnościowych. To między innymi efekt sankcji nałożonych na kraj przez społeczność międzynarodową oraz zamrożenia na zagranicznych kontach ok. 7 bln dolarów amerykańskich centralnego banku afgańskiego.

Jak mówi Hadia z personelu medycznego Lekarzy bez Granic w szpitalu w Harat, „czasem spotyka tak niedożywione matki, że nie mają mleka dla swoich dzieci.”. - Widzieliśmy jak z braku alternatywy podają noworodkom herbatę, co może być bardzo niebezpieczne - podkreśla.

Ponad 91 proc. pacjentów i pacjentek Lekarzy bez Granic objętych ostatnim badaniem deklarowało spadek dochodów osobistych w ciągu ostatniego roku

W 2022 roku o prawie 15 proc. powiększyła się także grupa pacjentów Lekarzy bez Granic przyznających, że zmuszeni zostali opóźnić, zawiesić lub zrezygnować z leczenia. Odpowiedzi takiej udzieliło aż 88 proc. objętych ostatnimi badaniami. Przyczyny są głownie finansowe.

Kiedy moje dziecko zachorowało, poszliśmy do prywatnej przychodni, gdzie dostaliśmy receptę na lek kosztujący 1000 Afgani [ok 12 dolarów amerykańskich]. Niestety lek nie pomógł. Próbowaliśmy szukać dalszej pomocy w pobliskim szpitalu publicznym, ale tamtejszy lekarz dał nam tylko pół tabletki potrzebnego leku. W końcu trafiliśmy tu. Stan mojego dziecka się pogarsza, a ja mam długi, bo musiałam pożyczyć pieniądze na transport, żeby się tu dostać - zaznacza Marieh, matka małego pacjenta szpitala w Heracie, wspieranego przez Lekarzy bez Granic.

Filipe Ribeiro z Lekarzy bez Granic w Afganistanie wyjaśnia, że głównym problemem opieki zdrowotnej w Afganistanie jest stan peryferyjnych ośrodków zdrowia – brak odpowiedniego sprzętu, personelu i środków do leczenia. Oznacza to, że ludzie żyjący na terenach wiejskich muszą pokonać spory dystans. - Nie mogą pozwolić sobie na taką podróż bez wpadania w długi – nadzieje, że zakończenie wojny znacznie zwiększy dostęp do opieki zdrowotnej zostały rozwiane przez nowe bariery i problemy. Podróż do szpitala jest dziś może bezpieczniejsza, niż podczas wojny, ale zdecydowanie trudniej jest sobie na nią pozwolić - zauważa.

Czytaj więcej

Talibowie organizują narodowe spotkanie. Mężczyźni będą reprezentować kobiety

Ograniczanie kobiet

Ponad 60 proc. ankietowanych przez Lekarzy bez Granic przyznało również, że kobiety już dziś spotykają się z większymi trudnościami w dostępie do opieki medycznej niż mężczyźni. Ma to związek z ograniczeniami w podróżowaniu kobiet, zobowiązanych do przemieszczania się jedynie w obecności mahrama – mężczyzny będącego członkiem rodziny, na przykład brata. Często uniemożliwia to pacjentkom, opiekunkom czy pracownicom humanitarnym dotarcie do szpitala, kiedy żaden spokrewniony mężczyzna nie może im towarzyszyć, albo braknie pieniędzy na pokrycie kosztów podróży drugiej osoby.

W grudniu 2022 roku rząd afgański ogłosił zakaz zatrudniania kobiet w organizacjach pozarządowych oraz zakazał kobietom wstępu na uczelnie wyższe. Restrykcje te dodatkowo utrudnią kobietom dostęp do opieki zdrowotnej. 

Kobiety już dziś spotykają się z większymi trudnościami w dostępie do opieki medycznej niż mężczyźni. 

- Już dziś mamy trudności w obsadzeniu niezbędnych stanowisk w naszych projektach medycznych, w tym w ginekologii. Jeśli kobietom nie wolno jest studiować, skąd weźmiemy kolejne pokolenie lekarek, pielęgniarek, położnych? - podkreśla Filipe Ribeiro. - W projektach opieki okołoporodowej prowadzonych w Afganistanie przez Lekarzy bez Granic  tylko w zeszłym roku asystowaliśmy przy 42 000 porodach. W przypadku 8 000 porodów mieliśmy do czynienia z powikłaniami. Zabronienie kobietom nauki i pracy wystawi życie matek i ich dzieci na zwiększone ryzyko - podsumowuje

W swoim raporcie Lekarze bez Granic alarmują i wzywają decydentów, darczyńców i władze lokalne do pilnego wzmocnienia podstawowej opieki medycznej na poziomie lokalnym i do poprawy dostępu ludności do opieki zdrowotnej. Wzywają podmioty międzynarodowe do odpowiedzenie na problemy przyczyniające się do kryzysu gospodarczego. Domagają się też umożliwienia kobietom dalszej edukacji i zatrudnienia, aby mogły zapewnić byt swoim rodzinom oraz by zapewnić odpowiednią liczbę personelu medycznego w kraju.

Lekarze bez Granic zdecydowanie potępiła decyzję władz Afganistanu o objęciu kobiet zakazem pracy dla ONZ. Jak podkreśla międzynarodowa organizacja pozarządowa, „żaden kraj nie może się rozwijać, gdy połowa jego populacji jest marginalizowana i systematycznie dyskryminowana”. „Żadna organizacja humanitarna, niezależnie, czy jest duża, czy mała, nie może dostarczać pomocy w pełnym zakresie bez kobiet. Ta decyzja Islamskiego Emiratu Afganistanu to kolejny krok na drodze systematycznego wykluczania kobiet z każdego aspektu życia publicznego. Pogłębi ona i tak już tragiczny kryzys humanitarny w Afganistanie” - oceniają w swoim stanowisku Lekarze bez Granic.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczeństwo
Rosja coraz bardziej podejrzliwa. Mnożą się oskarżenia o zdradę i szpiegostwo
Społeczeństwo
Zapłacili po 17 tys. euro za wyjazd, zostali zmuszeni do niewolniczej pracy
Społeczeństwo
Śmierć na planie westernu „Rust”. Jest decyzja sądu w sprawie Aleca Baldwina
Społeczeństwo
Barcelona nie chce tak wielu turystów. "Wszystko ma swoje granice!"
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Społeczeństwo
Przeżyli rok w bunkrze imitującym Marsa. „W tym czasie Koreańczycy odmłodnieli”
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą