Sondaż: Ponad połowa Polaków wystawiłaby rządom PiS "dwóję" lub "jedynkę"

Uczestników sondażu SW Research spytaliśmy jaką ocenę wystawiliby PiS za rządy w latach 2015-2022.

Publikacja: 02.04.2023 07:27

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Foto: PAP/Radek Pietruszka

PiS doszedł do władzy zwyciężając w wyborach z 25 października 2015 roku. 37,58 proc. głosów zdobytych przez Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach przełożyło się na 235 mandatów dzięki czemu Prawo i Sprawiedliwość - jako pierwsze ugrupowanie w historii III RP - utworzyło rząd większościowy bez konieczności wchodzenia w koalicję z innym ugrupowaniem, które weszło do Sejmu. W rzeczywistości jednak rząd PiS miał charakter koalicyjny, ponieważ z listy PiS w wyborach wystartowały również Solidarna Polska i Polska Razem (późniejsze Porozumienie).

PiS utrzymał władzę po wyborach w 2019 roku, gdy zdobyte przez tę partię 43,59 proc. głosów przełożyło się ponownie na 235 mandatów.

Czytaj więcej

Sondaż: Wyborców najskuteczniej przekonują KO i PiS

W latach 2015-2022 na czele rządów tworzonych przez PiS stali Beata Szydło (2015-2017) i Mateusz Morawiecki (do chwili obecnej).

Jesienią 2023 roku PiS będzie walczył o przedłużenie mandatu do sprawowania władzy. Wybory parlamentarne, zgodnie z konstytucją, będą musiały odbyć się (jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu) 15 października, 22 października, 28 października lub 5 listopada.

46,2 proc.

Tylu respondentów w wieku 18-24 lata wystawia PiS ocenę niedostateczną

Z sondaży publikowanych w ostatnim czasie wynika, że wybory te wygra PiS. Najprawdopodobniej PiS nie uzyska jednak większości bezwzględnej, pozwalającej mu stworzyć samodzielnie rząd. Wiele sondaży wskazuje, że większość po wyborach może zapewnić PiS-owi koalicja z Konfederacją. Są również badania wskazujące, że większość mogą uzyskać łącznie Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL-Koalicja Polska i Nowa Lewica deklarujące, że są gotowe utworzyć po wyborach koalicję.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak oceniają dotychczasowe rządy PiS.

Ocenę bardzo dobrą wystawiło im 6,8 proc. respondentów.

Dobrze ocenia rządy PiS 12,8 proc. ankietowanych.

Ocenę dostateczną wystawiło rządom PiS 14,3 proc. badanych.

17,9 proc. respondentów uważa, że PiS zasługuje za swoje rządy na ocenę mierną (szkolna "dwójka").

39,9 proc. badanych stawia PiS za rządy ocenę niedostateczną (szkolna "jedynka").

Łączny odsetek respondentów wystawiających PiS dwie najniższe oceny wynosi 57,8 proc.

8,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

- Najsurowszą ocenę wystawiają PiS-owi osoby młode (niemal połowa badanych (46%) w wieku do 24 lat daje ocenę niedostateczną), zamożne (46% osób z dochodem powyżej 5000 zł netto wystawiłyby rządom PiS ocenę niedostateczną), lepiej wykształcone (45% daje ocenę niedostateczną), z większych ośrodków miejskich (54% z miast wielkości między 200 a 499 tys. mieszkańców uważa, że rządy PiS w latach 2015-2022 zasługują na ocenę niedostateczną). W kontraście, rządy PiS w latach 2015-2022 są częściej oceniane na ocenę bardzo dobrą przez osoby powyżej 50r.ż. (11%), osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (14%), o niższych dochodach (do 3000 PLN netto – 10%) oraz mieszkańców małych miast (20-100 tys. – 11%) - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 marca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.


PiS doszedł do władzy zwyciężając w wyborach z 25 października 2015 roku. 37,58 proc. głosów zdobytych przez Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach przełożyło się na 235 mandatów dzięki czemu Prawo i Sprawiedliwość - jako pierwsze ugrupowanie w historii III RP - utworzyło rząd większościowy bez konieczności wchodzenia w koalicję z innym ugrupowaniem, które weszło do Sejmu. W rzeczywistości jednak rząd PiS miał charakter koalicyjny, ponieważ z listy PiS w wyborach wystartowały również Solidarna Polska i Polska Razem (późniejsze Porozumienie).

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczeństwo
IMGW ostrzega: Kolejny burzowy dzień. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia
Społeczeństwo
Martwy łoś leżał na drodze dwa dni. Gmina wiedziała, urzędnicy się tłumaczą
Społeczeństwo
Ostrzeżenia pogodowe w Polsce. IMGW alarmuje: Gradobicia, wiatr i ulewy
Społeczeństwo
Chcą weta do nowelizacji ustawy o mniejszościach. Apel do prezydenta
Społeczeństwo
IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Wydano ostrzeżenia