W czasie spotkania z członkami fasadowej Prezydenckiej Rady ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka, Leonid Poliakow, kierownik Katedry Politologii Ogólnej Państwowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zaproponował opracowanie nowych podręczników do historii i nauk społecznych.

- Dobrze. To bardzo ważne pytanie. Ma pan całkowitą rację i dziękuję, że uparł się pan o to zapytać. Jest to sprawa o prawdziwie państwowym znaczeniu. Historia w ogóle jest ważna dla każdego narodu, zwłaszcza w trudnych momentach życia państwa - odparł Putin, którego słowa cytuje rosyjska propagandowa agencja RIA Nowosti.

- Właśnie nadeszła taka chwila, kiedy musimy być bardzo uważni co do historii i kształtowania świadomości społecznej na podstawie rzetelnych danych historycznych - mówił rosyjski przywódca, podkreślając, że proces edukacji w tym zakresie zaczyna się od szkół.

Czytaj więcej

Putin: Polscy nacjonaliści chcą zająć zachodnie tereny Ukrainy

- Dlatego zgadzam się z Leonidem Władimirowiczem (Poliakowem - red.) i proszę administrację prezydencką, odpowiednie struktury rządowe, zainteresowane resorty, aby nie tylko zwróciły na to uwagę, ale w ramach procesów, które obecnie idą w tym kierunku, podjąć niezbędne kroki wraz z ekspertami i specjalistami, aby ta propozycja została wdrożona – powiedział Putin.

Rosyjski przywódca nie wskazał, jakie treści w podręcznikach do historii powinny zostać zmienione.