"Śpiulkolot", jak czytamy w definicji, oznacza "miejsce do spania". "Słowo nawiązuje do mema, śpiulkać to ‘spać’" - czytamy na stronie PWN.

"Śpiulkolot" uzyskał 9 656 głosów w głosowaniu internautów i wyprzedził słowo "naura" (skrót od "na razie"), które uzyskało 9 401 głosów oraz określenie "twoja stara" definiowane jako "dezaprobująca odpowiedź na pytanie: 'kto?' lub na dowolną inną wypowiedź" (6 665 głosów).

Ponadto kapituła za najciekawsze językowo uznała słowo "mrozi" ("reakcja na coś żenującego") i dodatkowo wyróżniła zwrot "odciszyć (się)”.

Czytaj więcej

Slang młodzieżowy: Jakie słowa wygrywały plebiscyt na młodzieżowe słowo roku?

Młodzieżowe Słowo Roku wybrano po rocznej przerwie. W 2020 roku Młodzieżowego Słowa Roku nie wybrano. Kapituła plebiscytu wydała oświadczenie, w którym wyjaśniła, że nie może wyróżnić popularnego słowa "Julka/julka" określającego "pewien typ zachowań oznaczający lansowanie w mediach społecznościowych poglądów liberalnych czy lewicowych bez otwartości na dyskusję". Jednak - jak wyjaśniła Kapituła - słowo to zaczęło być "coraz częściej definiowane w odniesieniu do poglądów, a nie zachowań", więc Kapituła "zdecydowała, że nie wygra słowo wyśmiewające czyjeś poglądy".

W plebiscycie wyróżniono natomiast słowo "tozależyzm" definiujący "postawę światopoglądową polegającą na poszukiwaniu najlepszych/najbardziej moralnych rozwiązań danej sytuacji/problemu w szerokim kontekście społecznym, historycznym, religijnym oraz moralnym".