Roczny eksperyment z uniwersalnym dochodem podstawowym w Rheinau będzie utrwalany przez na taśmie przez Rebeccę Panian, która chce przygotować dokument o eksperymencie, którego jest pomysłodawczynią. Pieniądze dla mieszkańców będą pochodzić ze środków zebranych w ramach crowdfundingu, a także z datków pochodzących od różnych instytucji. Łączny koszt eksperymentu zamknie się w kwocie 3-5 mln franków.

Sprawę opisuje szwajcarski dziennik "NZZ".

Panian wpadła na pomysł przeprowadzenia eksperymentu z uniwersalnym dochodem podstawowym, po tym jak w referendum z 2016 roku Szwajcarzy odrzucili projekt wprowadzenia takiego świadczenia obawiając się o źródła jego finansowania, a także o to, ze doprowadzi on do załamania istniejącego systemu świadczeń społecznych.

Panian uważa jednak, że pomysł wart jest dokładniejszego przyjrzenia się mu - nie tylko w ramach teoretycznych rozważań. Jak mówi każdy eksperyment daje więcej informacji niż same rozważanie danej kwestii.

Osoby, chcące wziąć udział w eksperymencie, mogą zgłaszać się do 31 sierpnia. Uczestnikami eksperymentu mogą jednak zostać wyłącznie osoby, które były mieszkańcami Rheinau przed 5 czerwca.

Panian mówi, że wybrała Rheinau do swojego eksperymentu, ponieważ struktura społeczna tego miasta czyni z niego "mini Szwajcarię".