Centrum Badania Opinii Społecznej spytało badanych, w jakim kierunku zmierza sytuacja w Polsce.

O tym, że w złym, przekonanych jest 62 proc. respondentów. To aż o 6 pkt. proc. więcej, niż  w podobnym badaniu z października tego roku.

Czytaj więcej

Sondaż: PiS utrzymuje trend spadkowy. Konfederacja na granicy progu

Poziom niezadowolonych osiągnął taki poziom, jaki notowano w drugiej połowie października 2020 roku.

Optymistycznie do zmian zachodzących w Polsce nastawionych jest 23 proc pytanych - tyle osób wskazało, że sprawy idą w dobrym kierunku. Przed miesiącem uważało tak 28 proc. ankietowanych.

CBOS podaje, że obecnie co drugi Polak uważa, że sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy. Zdania na ten temat nie ma 16 proc. pytanych.

Pozytywnie co do zachodzących zmian nastawieni są przede wszystkim wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, osoby gorzej wykształcone i mieszkańcy małych miast oraz emeryci i renciści.