W październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający na przerwanie ciąży, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby, jest sprzeczny z konstytucją. Była to pierwsza zmiana w wypracowanym w 1993 r. kompromisie aborcyjnym.

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zapytano ankietowanych, jak zaostrzenie prawa aborcyjnego wpłynęło na chęć zostania rodzicem.

W ocenie 45,5 proc. respondentów orzeczenie TK i wynikającego z niego zaostrzenie prawa spowodowało zmniejszenie chęci posiadania dzieci.

41,5 proc. badanych uważa, że nie miało to żadnego wpływu na przyszłych rodziców.

Czytaj więcej

Przez temat granicy w mediach zniknęło wszystko inne. W tym aborcja

10,2 proc. osób nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie, a 2,8 proc. twierdzi, że orzeczenie Trybunału zwiększyło chęć posiadania dzieci.

Najwięcej ankietowanych - 42,8 proc. jest zdania, że w Polsce powinien zostać przywrócony tzw. kompromis aborcyjny. 36,5 proc. odpowiada, że przepisy powinny być złagodzone względem wypracowanego w 1993 roku kompromisu.

11,8 proc. respondentów odpowiedziało, że obecne przepisy nie powinny być zmieniane, a 2,7 proc. oczekuje zaostrzenia przepisów. 6,1 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania.