W dziesięciu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 33 tysiące wolontariuszy, którzy znieśli z gór ponad sześć ton śmieci. Nie zatrzymała ich pogoda, nie przeszkodziła nawet pandemia, choć w 2020 roku, ze względu na obowiązujące obostrzenia, liczba uczestników została ograniczona do 2500. Trzeba było zrezygnować z eko-miasteczka na Równi Krupowej, koncertów i prelekcji.


W tym roku będzie podobnie. Każdy z 2500 wolontariuszy zostanie zaopatrzony w worki na śmieci oraz rękawiczki. Nie zabraknie też prowiantu na drogę i kilku przydatnych dodatków, o które zadbają partnerzy wydarzenia. Każdy z uczestników, jak co roku, otrzyma wyjątkową koszulkę, pełniącą także rolę identyfikatora uprawniającego do bezpłatnego wejścia na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wolontariusze zniosą z gór śmieci i zostawią worki w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. We współpracy z Organizacją Odzysku Opakowań – Rekopol odpady zostaną wywiezione na miejsce segregacji, następnie podzielone przez uczestników zgodnie z zasadami recyklingu i oddane do utylizacji.


Tegoroczna akcja „Czyste Tatry” będzie transmitowana ze „Studia Czysta Polska” u stóp Tatr, w którym odbywać się będą spotkania z ambasadorami, przedstawicielami partnerów oraz wolontariuszami, a także łączenia z uczestnikami akcji na szlakach.

– Dzięki temu mamy nadzieję dotrzeć do jeszcze większej liczby Polaków i mieć realny wpływ na zmianę złych przyzwyczajeń. Chcemy zaszczepiać w ludziach miłość do środowiska naturalnego, jako naszego najcenniejszego skarbu. Cel jest prosty:  ograniczyć do minimum ilość śmieci, które nasi wolontariusze znoszą co roku z Tatr – mówi prezes Stowarzyszenia Czysta Polska Rafał Sonik.


Z proekologicznym przekazem organizatorzy akcji chcą trafić również do młodych ludzi, Pomóc w tym mają gwiazdy internetu. Do Zakopanego przyjechać ma ponad 20 influencerów, w tym pełniący rolę ambasadora akcji Rezigiusz, jeden z najpopularniejszych  polskich youtuberów. Wezmą udział w wydarzeniu towarzyszącemu Czystym Tatrom – Eko MeetUp.


– Z roku na rok chcemy kłaść coraz większy nacisk na rozwój promocji naszej akcji w social mediach. Tak jak dziesięć lat temu sprzątaliśmy, zanim było to w ogóle modne, tak również przed czterema laty wyszliśmy z przekonania, że rola twórców internetowych nabiera znaczenia. Dziś śmiało można ich uznać za swojego rodzaju liderów opinii, kształtujących zdanie oraz wartości wśród młodzieży. To procentuje także w sferze działań społecznych – tłumaczy przedstawiciel stowarzyszenia, Maciej Marculanis.