Obniża się wiek pierwszych kontaktów seksualnych głównie w pokoleniu uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów i młodych pracujących. Więcej osób pierwsze takie doświadczenia ma w wieku 15–16 lat – wynika z badania „Ryzykowne zachowania Polaków" Centrum Profilaktyki Społecznej.

Jest to już czwarte badanie, a sondaż dostarcza ciekawych spostrzeżeń nie tylko na temat zdrad małżeńskich („Rzeczpospolita" opisała je w poniedziałek), ale i życia seksualnego Polaków.

Jakie są najważniejsze wnioski? Doświadczenia kontaktów seksualnych ma za sobą 69 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych – w 2014 r. było to niewiele ponad 50 proc. Co piąty pytany z najmłodszej grupy wiekowej zadeklarował, że pierwszy intymny kontakt nawiązał, mając 15–16 lat.

Inny wniosek: młodzi życie seksualne zaczynają coraz wcześniej. I tak w grupie najmłodszych badanych najwcześniejszy wiek pierwszego kontaktu to 13 lat i sześć miesięcy (o dwa miesiące wcześniej w porównaniu z badaniem z 2014 r.). Ankietowani ze średniej grupy pierwsze takie doświadczenia mieli najwcześniej w wieku 14 lat i sześciu miesięcy (o trzy miesiące wcześniej). Z kolei pytani z najstarszej grupy wskazywali na 16 lat siedem miesięcy (o dwa miesiące wcześniej).

Pierwsze akty seksualne wciąż mają miejsce głównie w czasie weekendów lub wakacji (te są dla 59 proc. uczniów i ok. 30 proc. studentów okresem pierwszej inicjacji seksualnej). Z kolei w wywiadach, jakie objęły 90 uczniów i 41 studentów, ok. 70 proc. pytanych nie zgadza się z tym, że kontakty seksualne powinny się rozpoczynać dopiero po ślubie.

85 proc. nastolatków i 90 proc. studentów ogląda filmy pornograficzne, a co trzeci przegląda je w sieci.

Prof. Mariusz Jędrzejko, szef projektu badawczego, zaznacza, że przyspieszoną inicjację seksualną nastolatków potwierdzają inne badania.

– Kultura masowa jest pełna seksu, jest on nagminnie pokazywany w filmach i sieci. U młodych ludzi następuje więc pobudzenie emocjonalne, a to wpływa na przyspieszone decyzje o inicjacji seksualnej. Edukacja seksualna w szkołach jest fatalna – ocenia prof. Jędrzejko.

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ

Jak mówi, wcześniej życie seksualne rozkręcało się wolno, najpierw były randki, pocałunki. Dzisiaj u nastolatków pierwszy kontakt seksualny oznacza niemalże wszystko.