Jak informowali kilki dni temu organizatorzy akcji, demonstracje odbędą się dziś m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Krakowie, Rzeszowie, Trójmieście, Olsztynie, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i Bydgoszczy. Łącznie do akcji przyłączyli się młodzi mieszkańcy ponad 60 miast.

"Jutrzejszy protest będzie czymś zupełnie innym. Czymś większym i głośniejszym niż przeciętny zryw. To początek historycznej mobilizacji całego społeczeństwa. Jutro wyjdziemy na ulicę w ponad 2820 miastach na całym świecie. W ponad 150 krajach na 7 kontynentach" - zapowiadali organizatorzy.

Uczestnicy akcji chcą, aby ich głos dotarł do polityków. "To jest ten moment, by się dołączyć, ten moment, kiedy dłużej nie możemy się przyglądać, gdy nasz świat umiera. Nie pozostaniemy bierni, gdy wzywa nas nasz wspólna przyszłość - jutro mamy szansę i możemy już nie dostać kolejnej".

Członkowie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego napisali list otwarty do polityków wszystkich partii, w którym podkreślają, że kryzys klimatyczny jest dla Polaków drugim najważniejszym tematem wyborów.

Postulaty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

Autopromocja
LOGISTYKA.RP.PL

Branża, która napędza polską gospodarkę

CZYTAJ WIĘCEJ

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.