Więcej pielęgniarek spoza Unii ma zająć się polskimi pacjentami

Ukraińskie pracownice medyczne będą mogły wykonywać swój zawód bez ograniczeń w czasie i zakresie czynności. Wystarczy dwusemestralne szkolenie.

Publikacja: 05.12.2022 07:00

Więcej pielęgniarek spoza Unii ma zająć się polskimi pacjentami

Foto: Adobe Stock

Pielęgniarki i położne spoza UE po rocznym przeszkoleniu będą mogły otrzymać pełne prawo do wykonywania zawodu w Polsce. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie pielęgniarki i położne z Ukrainy mogą wykonywać zawód w Polsce wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w decyzji wydanej przez ministra zdrowia.

Czytaj więcej

Lekarz z Ukrainy praktykujący w Polsce ma prawo pomóc rodzinie

– Od wielu lat Polska próbuje uzupełnić braki kadrowe pielęgniarkami z Ukrainy. Jednak pielęgniarki, które nawet przyjechały do Polski i uzyskały prawo wykonywania zawodu w UE, wyjeżdżały na Zachód, bo celem opuszczenia kraju było otrzymanie wynagrodzenia umożliwiającego pomoc rodzinie w Ukrainie – mówi Dorota Ronek, wiceszefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. I dodaje, że od dnia wybuchu wojny minister zdrowia przejął wydawanie prawa wykonywania zawodu, pozbawiając samorząd zawodowy głosu decydującego. W rezultacie około 1000 Ukrainek starało się o uzyskanie czasowego prawa wykonywania zawodu, około 700 uzyskało to prawo, a podjęło prace około 300.

Zgodnie z projektem warunkiem przystąpienia do uzupełnienia kształcenia będzie posiadanie przez pielęgniarkę lub położną zgody ministra zdrowia na wykonywanie zawodu, świadectwa dojrzałości uzyskanego poza UE oraz zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki lub położnej w Polsce. Pielęgniarkom, które przed laty zdobyły kwalifikacje w Polsce, pomysł nie w pełni się podoba.

– Rząd proponuje finansowanie studiów pomostowych dla ukraińskich pielęgniarek ze środków publicznych. OZZPIP popiera pomoc dla Ukrainy, ale musimy przypomnieć, że polskie pielęgniarki i położne, które uzyskały prawo wykonywania zawodu jeszcze w toku szkół średnich, też uzupełniają swoje wykształcenie na studiach pomostowych i same pokrywają koszty – mówi Dorota Ronek.

W projekcie podano, że zajęcia teoretyczne będą prowadzone online na podstawie ujednoliconego programu (wspólnie na poziomie ogólnopolskim). Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne mają być zaś realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na uczelni i w kontakcie z mentorem zatrudnionym w podmiocie leczniczym.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę