Nowelizacja ma zrewolucjonizować finansowanie ochrony zdrowia poprzez przerzucenie z budżetu państwa na NFZ kosztów m.in. świadczeń wysokospecjalistycznych, ratownictwa medycznego czy darmowych leków dla osób w wieku 75+ oraz dla kobiet w ciąży. Budżet państwa nie będzie też opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne m.in. żołnierzy czy uczniów.

Projekt przewiduje również objęcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowania leków i wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia. Aktualnie dotyczyć to będzie dwóch programów – Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 i Rządowego programu polityki zdrowotnej Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026 z modułem Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych na lata 2022-2024).

Finansowaniem przez NFZ zostanie również objęty zakup szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych w ramach programu szczepień ochronnych.

Wśród zapisów projektu znalazło się umożliwienie jednorazowego zasilenia w 2023 r. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środkami pochodzącymi z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Fundusz zapasowy NFZ stanowi rezerwę, do której sięga się, aby zwiększyć finansowanie różnych kategorii świadczeń w ciągu roku. Jak pisaliśmy w październiku na łamach "Rzeczpospolitej", wynosi on ok. 16 mld zł. Tak wysoki stan wynika z braku wydatkowania w ubiegłym roku ponad 10 mld zł ze względu na wykonanie mniejszej liczby świadczeń.

– Rządowy projekt przewiduje możliwość jednorazowego transferu środków do Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, do wykorzystania na zadania związane z ochroną zdrowia. To szeroka definicja, która może kryć wiele kategorii wydatków. Rząd planuje zatem transfer środków pochodzących od obywateli płacących składkę zdrowotną do Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, który nie podlega społecznej kontroli przez opinię publiczną oraz Sejm – mówił podczas webinarium zorganizowanego przez Public Policy jego prezes Wojciech Wiśniewski. Podał też wyliczenia. Jego zdaniem uszczuplenie środków pozostających w dyspozycji NFZ w ciągu trzech lat wyniesie od 21,4 mld zł do 37,4 mld zł.

Czytaj więcej

Na zmianie przepisów pacjenci mogą stracić miliardy

Politycy opozycji krytykują projekt, wskazując, że przesuwa on zadania resortu zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia bez jednoczesnego przesunięcia na te nowe zadania środków finansowych.

Krytycznie do przepisów odnosi się również Naczelna Rada Lekarska. W stanowisku przyjętym kilka tygodni temu NRL podkreśliła, że przepisy przenoszą część zadań do Narodowego Funduszu Zdrowia, ale nie idą za tym środki finansowe, co będzie niekorzystne z punktu widzenia pacjentów, gdyż pula pieniędzy na leczenie się zmniejszy. To z kolei ograniczy dostęp pacjentom do świadczeń.

Ostatecznie za nowelizacją głosowało 228 posłów PiS. Przeciw było 215 posłów opozycji. Ustawa teraz trafi do Senatu.