Łukasz Jankowski ukończył studia menadżerskie z zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim, specjalista z zakresu nefrologii. Kilka lat temu brał aktywny udział w negocjacjach związku zawodowego lekarzy wraz z Ministerstwem Zdrowia. 

Rozpoczął również walkę o sprawiedliwe i równe traktowanie rezydentów - sprzeciwał się m.in. praktykom dyrektorów szpitali, którzy zostawiali młodych i uczących się rezydentów pierwszego roku samych na dyżurach w izbie przyjęć lub SORze. Aktywnie działał również w sprawie podwyżek dla lekarzy specjalistów zatrudnioncyh w publicznych instytucjach ochrony zdrowia, czy właśnie samych rezydentów. 

Lekarz jest również członkiem Rady Polityki Zdrowotnej Warszawy, ze stolicą jest również związany zawodowo - Kliniką Medycyny Transplantacyjnej.