Jak donosi portal rynekzdrowia.pl, gorąca dyskusja na temat kontroli  zasadności wystawiania zwolnień lekarskich w ramach teleporad toczy od kilku dni w mediach społecznościowych. Na  profilu Porozumienia Rezydentów na FB jeden z lekarzy informuje, że kontrola z ZUS zakwestionowała wszystkie zwolnienia lekarskie wystawione przez niego w trakcie teleporad.

- ZUS zarzucił mi brak badania przedmiotowego, przy czym zaznaczono w dokumentacji, że wizyta odbyła się w systemie teleporady. Trudno jest wykonać badanie przedmiotowe przez telefon - napisał lekarz.

Inny lekarz opublikował fragment pisma, w którym lekarz orzecznik ZUS po przeanalizowaniu historii choroby stwierdził, że jest ona prowadzona nieprawidłowo, gdyż „nie zwiera wpisu badania przedmiotowego, które uzasadniałoby wydanie ZUS ZLA”. ZUS prosił o „pilne pisemne wyjaśnienie przyczyny powstania nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej”.

- Zawsze możemy odstąpić od tego przywileju, z którego wynikają dla nas jedynie konsekwencje i kary - skomentowała Anna Bazydło, jedna z liderek ubiegłorocznego protestu medyków w Białym Miasteczku.

ZUS odpowiada lekarzom na Twitterze, że zobowiązywali się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i dlatego ma prawo wystawione zaświadczenia sprawdzić, jeśli są wątpliwości. Zastrzega, że sama kontrola nie oznacza zakwestionowania e-ZLA.

Lekarze uważają, że kontrola ZUS zabiera tylko im czas, a poza tym to oni są powołani do merytorycznej oceny stanu zdrowia pacjenta, nawet jeśli robią to przez telefon. 

Potwierdzają to opinie prawników w izbach lekarskich, do których medycy zwracają się po pomoc.

- Brak wpisu o badaniu przedmiotowym w wypadku teleporady jest całkowicie oczywisty, gdyż za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie ma możliwości jego wykonania. Niemniej, nie ma to żadnego znaczenia w kontekście samego wystawienia ZLA, gdyż może być ono wystawione w ramach teleporady. W takim wypadku lekarz wystawiający za wystarczające uznaje dane z wywiadu i on stanowi wystarczającą podstawę do wystawienia ZLA - stwierdził jeden z prawników zaznaczając, że sposób prowadzenia dokumentacji medycznej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Nie obliguje ono do każdorazowego zamieszczania wyników badania przedmiotowego w dokumentacji. Prawnik doradził lekarzowi, by w odpowiedzi dla ZUS-u ograniczył się do informacji, dlaczego jego zdaniem wywiad był wystarczający do wystawienia ZLA.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Czytaj więcej

Niedzielski o L4 z teleporad: będzie spotkanie z prezes ZUS w tej sprawie

Porozumienie Zielonogórskie zrzeszające lekarzy rodzinnych przypomina także oficjalną interpretację wydaną na jego prośbę przez Ministerstwo Rodziny na początku pandemii: „nie ma przeszkód, aby lekarz wystawił zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy po przeprowadzeniu badania stanu zdrowia za pośrednictwem systemów informatycznych”.

Jednak wiceprezes PZ Tomasz Zieliński przyznaje, że w interpretacji znalazła się furtka pozostawiona ZUS dla prowadzenia kontroli, gdyż resort rodziny napisał, że „w przypadku ustalenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wystawione po przeprowadzeniu badania we wskazany sposób, ocena prawidłowości jego wystawienia powinna zostać dokonana indywidualnie i uwzględniać w szczególności rodzaj schorzenia, dostępne środki komunikacji z pacjentem oraz udokumentowanie badania”.

Rynekzdrowia.pl poprosił ZUS o przedstawienie zasad, w oparciu o które ZUS przeprowadza kontrolę zwolnień lekarskich wystawianych w ramach teleporad.

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, każde zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, może zostać objęte kontrolą w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich. Kontrolę we wskazanym zakresie realizuje lekarz orzecznik ZUS. Decyzję o sposobie przeprowadzenia kontroli, lekarz orzecznik ZUS podejmuje indywidualnie w każdej sprawie - informuje rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Zgodnie z przepisami ustawy, w ramach kontroli lekarz orzecznik może m.in. wystąpić do lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie objęte kontrolą o udzielenie wyjaśnień i informacji. Czynności mają na celu potwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS, czy przy wystawieniu zaświadczenia lekarskiego lekarz przestrzegał zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Pawła Żebrowskiego, ustalenie czasowej niezdolności do pracy oraz wystawienie zaświadczenia lekarskiego, powinno nastąpić po przeprowadzeniu przez lekarza dokładnego wywiadu dotyczącego aktualnego problemu zdrowotnego.

Lekarz zobowiązany jest uwzględnić to, że działając bez możliwości wykonania bezpośredniego badania fizykalnego, wywiad musi być przeprowadzony w bardziej wnikliwy sposób. W każdym przypadku to lekarz prowadzący postępowanie diagnostyczno-lecznicze (udzielający świadczenia zdrowotnego) odpowiada za prawidłowość ustaleń dotyczących czasowej niezdolności do pracy.

Czytaj więcej

Ten proceder nieoczekiwanym efektem telemedycyny. Boom na kupowanie „L4”

Powinien zdecydować, czy dla określonego schorzenia, po dokonaniu oceny stanu zdrowia poprzez „badanie” na odległość, zachodzą przesłanki uzasadniające wystawienie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy.

- Oświadczenia składane przez pacjenta odnoszące się do wystawienia zaświadczenia lekarskiego, nie powinny mieć żadnego wpływu na decyzję lekarza, która powinna opierać się wyłącznie na przesłankach medycznych ustalonych/zweryfikowanych w ramach osobistego kontaktu lekarza z pacjentem - stwierdza rzecznik prasowy ZUS.

Jak dodaje, bez względu na formę udzielenia świadczenia zdrowotnego, w ramach którego zaświadczenie lekarskie zostało wystawione - lekarz na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, zobowiązany jest m. in. udokumentować orzekanie o czasowej niezdolności do pracy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta oraz prawidłowo ustalić okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich, ZUS może cofnąć lekarzowi upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nie przekraczającym 3 albo 12 miesięcy.

- Dodatkowo wskazujemy, że w ramach wielu postępowań związanych z kontrolą w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich, z uwagi na możliwe nadużycia w wystawianiu zaświadczeń lekarskich, ZUS współpracuje z organami ścigania - wskazuje rzecznik.