Wzrost wartości umów szpitalnych obliczyli specjaliści Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). W swoich obliczeniach wzięli pod uwagę m.in. wskaźnik inflacji, średni wzrost cen prądu i ogrzewania oraz udział tych wydatków w ogólnych kosztach szpitali. Analizą objęto dane przekazane do AOTMiT przez same placówki medyczne.

Według Narodowego Funduszu Zdrowia, lecznice odczują skutki podwyżki już w maju 2022 r.

Jak powiedział prezes Funduszu Filip Nowak, podwyżka to dodatkowy efekt korzystnych zmian prawnych, w tym ogólnych warunków umów, które są wprowadzane równolegle z podwyżkami. – Przypomnę, że wcześniej zastosowaliśmy również mechanizm przeliczania ryczałtu dla szpitali sieciowych na koniec 2019 r., czyli okresu, którego nie obciąża walka z Covid-19 – podkreślił prezes NFZ.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który zakłada podwyżkę umów szpitalnych związaną z inflacją.

Czytaj więcej

Pacjenci powinni mieć dostęp do wszystkich terapii