Jak się dowiedzieliśmy, wiceminister Łanda, odpowiedzialny m.in. za koszyk świadczeń gwarantowanych, autor m.in. nowelizacji ustawy refundacyjnej i zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne, określanych jako „Apteka dla aptekarza", złożył dymisję. Biuro Prasowe Ministerstwa Zdrowia potwierdza, że minister Konstanty Radziwiłł przyjął dymisję Łandy.

Z naszych informacji wynika, że dymisja została złożona już w poniedziałek. Przyczyną miał być wielomiesięczny konflikt z kierownictwem Departamentu Polityki Lekowej.