– Braki w zawodach medycznych są bezdyskusyjne. Unaoczniła je jeszcze dodatkowo pandemia. A kształcenie lekarzy jest procesem długotrwałym: obejmuje sześć lat studiów, rok stażu podyplomowego i 5–6 lat kształcenia specjalizacyjnego. Dlatego zwróciliśmy się do resortu zdrowia o zniesienie obowiązkowego stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów – powiedział na wtorkowej konferencji prof. Marcin Gruchała, szef Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) i rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dodał, że w opinii KRAUM zniesienie obowiązkowego stażu podyplomowego dla absolwentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego jest w pełni uzasadnione wysokim poziomem kształcenia, potwierdzonym przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz liczne akredytacje międzynarodowe.

Dodał, że absolwenci medycyny są dobrze przygotowani do rozpoczęcia pracy od strony praktycznej, dzięki intensywnemu doskonaleniu umiejętności praktycznych na ostatnim roku studiów. – Odbywają wówczas zajęcia przy łóżku pacjenta i w centrach symulacji medycznej. Ostatni rok studiów sprzyja także podjęciu decyzji co do kierunku przyszłej specjalizacji – zapewniał prof. Gruchała. Jego zdaniem staż można realizować w ramach kształcenia specjalizacyjnego.

Czytaj więcej

NIL: Lekarze, którzy nie zdali LEK, powinni uzyskać warunkowe prawo wykonywania zawodu na czas pandemii