Przypomnijmy, że znowelizowana w grudniu 2017 r. ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadziła nową procedurę wyboru 15 członków KRS spośród sędziów. W miejsce środowisk sędziowskich prawo wyboru uzyskał Sejm. Kandydatów, których ostatecznie zgłosiło się tylko 18, wybrano głosami posłów PiS i Kukiz'15.

Z chwilą rozpoczęcia przez Marszałka Sejmu procedury zgłaszania kandydatów na członków nowej KRS, organizacje pozarządowe i pojedynczy obywatele podjęli próby uzyskania imion i nazwisk sędziów, którzy podpisali listy poparcia. Nowa ustawa o KRS przyznała bowiem prawo wskazania kandydata przez grupę 2000 obywateli lub 25 sędziów.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

W odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, Szef Kancelarii Sejmu, Minister Sprawiedliwości i Prezes NSA odmówili ujawnienia nazwisk sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej KRS.