Jak wynika z komunikatu opublikowanego na stronie SN, zarządzenie dotyczy  przejściowych rozwiązań organizacyjnych, które mają służyć wykonaniu postanowienia TSUE o zastosowaniu środków tymczasowych, a także rozstrzygnięć, jakie zapadły w SN w wykonaniu wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r., czyli wyroków Sądu Najwyższego - Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 5 grudnia 2019 r. i 15 stycznia 2020 r. oraz uchwały składu trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.

Zgodnie z zarządzeniem,  Biuro Podawcze SN ma zakaz rejestrowania nowych spraw jako należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej, albo prezesa tej Izby. Ma je rejestrować do Izby Karnej lub Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj też: TSUE „zamraża” Izbę Dyscyplinarną SN

Sprawy będące w toku także mają być przerejestrowane do dwóch "starych" izb SN i tam rozpoznane.

Kompetencje Prezesa SN kierującego Izbą Dyscyplinarną przejmuje  Prezes SN kierujący  Izbą Karną.