Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi

Cztery organizacje związkowe działające w sądach i prokuraturach przedstawiły ministrowi Adamowi Bodnarowi żądania pracowników wymiaru sprawiedliwości na 2025 rok.

Publikacja: 28.05.2024 16:56

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar

Foto: PAP/Leszek Szymański

Wspólne stanowisko dotyczące żądań (postulatów) płacowych pracowników sądów powszechnych na przyszły rok do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara wystosowały cztery związki zawodowe: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Ad Rem”, Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. 

Pracownicy sądów i prokuratur chcą rozwiązań systemowych

Związkowcy żądają wprowadzenia rozwiązań systemowych dotyczących zasad wynagradzania (w tym zasad awansowania), wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w 2025 roku nie mniej niż o 15% (niezależnie od tego zrealizowania postulatu strony społecznej z 2023 roku dotyczącego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o 24%) oraz  pozyskania dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na niwelowanie dysproporcji płacowych na tych samych stanowiskach w obrębie danego sądu, okręgu i apelacji, a także pomiędzy poszczególnymi apelacjami.

W stanowisku wskazano, że praktyka doraźnego nowelizowania rozporządzeń służy jedynie realizacji ustawy budżetowej i wyrównywania dolnej granicy wynagrodzeń do poziomu płacy minimalnej. „Takie rozwiązanie w żaden sposób nie zabezpiecza wzrostu wynagrodzeń w zależności od sytuacji gospodarczej i nie daje gwarancji stabilności wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w sądach. Dodatkowo przepisy regulujące warunki wynagradzania pracowników sądów nie spełniają zasad wynikających z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP” - podkreślono.

Zatrzymać doświadczoną kadrę, zachęcić do pracy nowe osoby

Zdaniem związkowców tylko przyjęcie odpowiednich rozwiązań systemowych dotyczących wynagrodzeń pracowników sądów (w tym zasad awansowania) na poziomie ustawowym pozwoli na rozwiązanie problemu płacowego w tych grupach zawodowych w dłuższej perspektywie, wyeliminuje z obrotu prawnego akt normatywny niespełniający standardów konstytucyjnych i zapobiegnie wykorzystywaniu tego kluczowego zagadnienia do osiągania krótkotrwałych interesów politycznych. "Przede wszystkim zmniejszy zaś rotację pracowników zatrudnionych w instytucjach sprawujących wymiar sprawiedliwości, zatrzyma doświadczoną kadrę, a jednocześnie zachęci nowe osoby do podejmowania pracy w wymiarze sprawiedliwości" - dodano. 

Pisma o podobnej treści zostały skierowane do odpowiednich organów także w odniesieniu do pracowników prokuratury, Instytutu Ekspertyz Sądowych, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz pracowników sądów administracyjnych.

Czytaj więcej

Szansa na duże podwyżki pracowników prokuratury. Jest projekt ustawy

Wspólne stanowisko dotyczące żądań (postulatów) płacowych pracowników sądów powszechnych na przyszły rok do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara wystosowały cztery związki zawodowe: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Ad Rem”, Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. 

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję