Adwokatura chce większej transparentności przy wyborze polskiego sędziego ETPC

Samorząd adwokacki pozytywnie ocenia nową procedurę wyboru kandydatów na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wyrażą chęć udziału w niej. Postuluje też publiczne wysłuchania oraz dopuszczenie do udziału organizacji pozarządowych.

Publikacja: 07.03.2024 16:14

Adwokatura chce większej transparentności przy wyborze polskiego sędziego ETPC

Foto: Fotorzepa, Robert Gardzińśki Robert Gardzińśki

Prezes NRA Przemysław Rosati przedstawił swoje uwagi do projektów zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie powołania Zespołu ds. wyłonienia kandydatów z ramienia RP na urząd Sędziego ETPC do projektu Regulaminu ich wyłaniania. Co do zasady ocenił je pozytywnie, jako spełniające wcześniejsze postulaty adwokatury i NGO, w tym zwłaszcza Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Z pochwałą spotkało się przede wszystkim dopuszczenie do udziału w zespole, który ma wskazać kandydatów, przedstawicieli samorządów prawniczych, oraz środowiska naukowego. Palestra deklaruje chęć udziału w tej procedurze, choć ostatnio, jak pisaliśmy na łamach „Rz” odmówiła wskazania przedstawiciela do zespołu opiniującego kandydatów na Prokuratora Krajowego.

Jednocześnie jednak Prezes NRA formułuje pewne propozycje zmian, dotyczące przede wszystkim kształtowania wspomnianego Zespołu, poprzez dopuszczenie do niego także przedstawicieli organizacji pozarządowych. Miałoby to na celu zrównoważenie liczby członków wskazywanych przez stronę rządową i społeczną. Innym sposobem na to może być ograniczenie przedstawicieli Ministra Spraw Zagranicznych z dwóch do jednego lub dodanie do zespołu Rzecznika Praw Dziecka (albo osoby którą wskaże).

Czytaj więcej

Kolejna próba wyboru sędziego ETPC z Polski. Apel do ministra Sikorskiego

Większa transparentność przesłuchań kandydatów

Ponadto adwokatura proponuje, by wszyscy kandydaci (za ich zgodą) wzięli udział w przesłuchaniu publicznym przed Zespołem. Obecny projekt zakłada takie wysłuchanie tylko wobec trójki kandydatów ostatecznie wybranych do przedstawienia Sekretarzowi Generalnemu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (co oznacza że przesłuchanie nastąpi już po zakończeniu prac zespołu). Postulowane przez adwokaturę rozwiązanie miałoby umożliwić szerokiej publiczności zapoznanie się z kandydatami, ich dorobkiem i kompetencjami, a także stworzyć przestrzeń do zadania pytań weryfikujących kompetencje kandydatów.

- Rozwiązanie proponowane w projekcie Regulaminu jawi się jako mniej transparentne, a nadto istotnie ogranicza udział społeczeństwa obywatelskiego w całej procedurze, co należy ocenić negatywnie. - pisze Przemysław Rosati.

Tego typu rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami miałyby się odbyć tylko bezpośrednio (a zatem z wyłączeniem zdalnej komunikacji) z wyjątkiem części sprawdzającej zdolności językowe kandydata. Publikowane miałyby być także pytania do kandydatów, a NGO miałyby mieć możliwość udziału w nich w charakterze obserwatorów. Prezes NRA postuluje też przyjęcie regulacji w celu zapewnienia parytetu płci wśród członków zespołu.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność