KRS skierowała wniosek do TK ws. rozporządzenia Adama Bodnara. Chodzi o neo-sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Publikacja: 14.02.2024 18:00

KRS skierowała wniosek do TK ws. rozporządzenia Adama Bodnara. Chodzi o neo-sędziów

Foto: PAP/Radek Pietruszka

KRS zarzuca Adamowi Bodnarowi wydanie rozporządzenia bez zachowania trybu odpowiedniego wymaganego przepisami prawa do jego wydania, czyli bez zasięgnięcia opinii organu. Co więcej zdaniem Rady § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ma być niezgodny z treścią Konstytucji — ma on naruszać art. 45 ust. 1, art. 178 ust. 1, art. 179 oraz art. 190 ust. 1. Co więcej § 1 rozporządzenia ma być niezgodny z art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a tym samym naruszać art. 92 ust. 1 i art. 176 ust. 2 ustawy zasadniczej. 

Wszystkie przywołane przepisy Konstytucji dotyczą postępowania przed sądem — prawa obywateli do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd oraz przymioty sędziowskie, ich niezawisłość i podleganie jedynie Konstytucji oraz ustawom, a także fakt iż powoływani są przez prezydenta RP na wniosek KRS na czas nieoznaczony. 

Rada wraz wnioskiem, wniosła o udzielenie przez Trybunał Konstytucyjny zabezpieczenia w sprawie — rozporządzenie ministra Bodnara miałoby zostać zawieszone w mocy na czas postępowania przed TK. 

W uzasadnieniu do wniosku KRS wskazała, że „wynikło z faktu, iż zaskarżone przepisy rozporządzenia zmieniającego wprowadzają nową, nieznaną ustawie regulację przesłanki wyłączenia sędziego z mocy prawa (iudex inhabilis), a tym bezpośrednio wpływają na ukształtowanie sądu orzekające w sprawie.” W ocenie KRS działanie w oparciu o te przepisy byłoby sprzeczne z konstytucyjnymi wzorcami, a w przyszłości mogłoby grozić nieważnością postępowań prowadzonych na ich podstawie. 

- W konsekwencji będzie to skutkować brakiem stabilności orzecznictwa sądów, koniecznością wznawiania prawomocnie zakończonych postępowań, czy też stosowania instytucji skargi kasacyjnej. W sposób bezpośredni funkcjonowanie zaskarżonych przepisów rozporządzenia zmieniającego godzi w realizację prawa do sądu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, a tym samym konieczne jest zawieszenie mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia zmieniającego, wskazano w treści uzasadnienia wniosku. 

Przypomnijmy iż zaskarżone rozporządzenie dotyczy tzw. neo-sędziów — sędziowie o „wątpliwym statusie” zgodnie z wolą ministra sprawiedliwości będą wyłączani z rozpatrywania wniosków o wyłączenie sędziów z postępowania. 

Czytaj więcej

Neo-sędziowie nie będą zajmować się sprawami o wyłączenia
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego