Jak czytamy w komunikacie prasowym Komitetu Obrony Sprawiedliwości, zakomunikowane sprawy dotyczą statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Trybunał zobowiązał polski rzad do odpowiedzi na pytanie, czy Izba ta spełnia gwarancje niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą (zgodnie z wymogami art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).

Trybunał zakomunikował też między innymi sprawy sędziów Waldemara Żurka i Dominika Czeszkiewicza. To tak zwani "sędziowie kamikadze".

Kim są "sędziowie kamikadze"? Jak przypomina KOS, 22 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wezwał sędziów, aby zgłosili swoje kandydatury na wolne stanowiska w Sądzie Najwyższym i wzięli udział w procedurze konkursowej przed tzw. nową Krajową Radą Sądownictwa. - Sędziowie, którzy odpowiedzieli na ten apel (w obiegu publicznym nazywani "sędziami kamikadze") złożyli swoje kandydatury na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego po to, aby odwołać się od rozstrzygnięcia do Naczelnego Sądu Administracyjnego wykazując nielegalność procedury i w ten sposób ochronić niezależność Sądu Najwyższego. Sędziowie z tej grupy spodziewali się, że nie będą realnie brani pod uwagę w procedurze nominacyjnej ze względu na swoją aktywność w obronie praworządności - wyjaśniono w komunikacie.

Czytaj więcej

ETPC rozpatrzy 36 skarg ws. legalności sędziów w SN