W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości przygotowano analizę dotyczącą funkcjonowania sądownictwa wojskowego w Polsce. Wnioski są jednoznaczne.

Po pierwsze – rozszerzanie kognicji sądów wojskowych pod względem przedmiotowym i podmiotowym nie jest dziś konieczne. Autor opracowania, dr hab. Adam Taracha, uważa, że obowiązujące rozwiązanie jest trafne. Zgodnie z nim sprawowanie wymiaru sprawiedliwości wobec żołnierzy w czynnej służbie wojskowej przez sądy wojskowe odnosi się tylko do przestępstw określonych w części wojskowej kodeksu karnego. Za zasadne ekspert uznaje także ograniczenie kognicji sądów wojskowych wobec cywilnych pracowników wojska (m.in do przestępstw wymienionych w części wojskowej k.k. czy cywilów oskarżonych o współdziałanie w popełnieniu tych przestępstw). Po drugie – nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie będzie warto rozważyć rozszerzenia kognicji tych sądów. Po trzecie – należy zaniechać dalszych kroków w kierunku ograniczania działania tych sądów.

Jak zauważa autor, w Polsce od lat pojawiały się propozycje likwidacji sądownictwa i prokuratury wojskowej. Nie jest to jednak możliwe bez zmiany konstytucji (art. 175 ust. 1). Ale nie tylko. Zasadniczym argumentem na „nie” jest także zagrożenie militarne w naszej części Europy.

Czytaj więcej

Wiesław Błuś o reformie sądownictwa i sądach wojskowych: Sądy wojskowe na marginesie