Rzecznik Radzik nie odpuszcza krakowskim sędziom

Anna Głowacka i Maciej Ferek to kolejni krakowscy sędziowie, którym zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik założył sprawy dyscyplinarne.

Publikacja: 23.07.2023 09:50

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik

Foto: PAP/Leszek Szymański

OKO.press przypomina, że zaledwie tydzień temu troje sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie otrzymało od Przemysława Radzika informacje o założeniu im spraw dyscyplinarnych. To Waldemar  Żurek  (23 sprawa dyscyplinarna na koncie), Wojciech Maczuga i Katarzyna Wierzbicka. Wszyscy są ścigani za stosowanie prawa europejskiego. A sędzia Żurek dodatkowo za udział w Tour de Konstytucja w godzinach pracy i bez zgody prezesa sądu.

Bo stosowała prawo UE

Okazuje się, że zarzut dyscyplinarny za stosowanie prawa europejskiego rzecznik dyscyplinarny P. Radzik postawił też sędzi Annie Głowackiej z Sądu Okręgowego w Krakowie. W październiku 2022 r., w ramach procedury odwoławczej, sędzia badała, czy orzeczenie w I instancji wydał prawidłowo umocowany sąd. Oceniła, że nie, bo wydał je sędzia powołany przez tzw. nową Krajową Radę Sądownictwa, której status podważyły w wyrokach ETPCz, TSUE oraz polskie SN, NSA, czy sądy powszechne. Chodzi o to, że jej członków-sędziów  powołał Sejm (większością głosów posłów PiS), co powoduje jej upolitycznienie i jest uważane za sprzeczne z konstytucją.

Czytaj więcej

Sędzia Krygielski: To po stronie pana Radzika jest przekroczenie uprawnień

Rzecznik dyscyplinarny uważa jednak, że sędzia Głowacka przekroczyła swoje uprawnienia. Kwalifikuje to jako przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego. Zarzuca jej bezprawne zakwestionowanie stosunku służbowego sędziego i podważenie legalności KRS. Uznał, że utrudniła funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz mogła naruszyć konstytucję. Uznał to za delikt dyscyplinarny z artykułu 107 paragraf 1 punkty 2, 3 i 5 ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Walczy o odebrane pieniądze

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik wszczął też postępowanie wyjaśniające  przeciwko sędziemu  Maciejowi Ferkowi z Sądu Okręgowego w Krakowie.  Sędzia  Ferek pozwał macierzysty sąd o zapłatę wynagrodzenia, które przez ponad rok miał obniżone o połowę decyzją Izby Dyscyplinarnej SN. W listopadzie 2021 r. ta nieistniejąca już Izba  zawiesiła sędziego Ferka bezterminowo za stosowanie prawa UE.

Sędzia zaczął więc wysyłać do sądów wnioski o wydanie zabezpieczenia, których celem była wypłata obniżonego wynagrodzenia. Za każdy miesiąc wynagrodzenia wysyłał oddzielny wniosek. Powoływał się na wyroki ETPCz i TSUE, w których podważono legalność Izby Dyscyplinarnej. W ten sposób chciał wykazać bezprawność jego zawieszenia, a tym samym bezprawność odebrania mu połowy pensji. Sądy jego wnioski oddalały, ale jeden -  sąd w Rzeszowie - przyznał mu rację i nakazał wypłacić połowę pensji.

Czytaj więcej

Ważne orzeczenie ws. sędziego zawieszonego przez Izbę Dyscyplinarną

Rzecznik Radzik zarzuca Ferkowi, że o zainicjowaniu postępowań sądowych nie powiadomił prezesa sądu, do czego zobowiązuje artykuł 90 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Radzik kwalifikuje to jako przewinienie dyscyplinarne z artykułu 107 paragraf 1 punkt 1, który mówi o oczywistej i rażącej obrazie prawa. Zarzuca też złamanie ślubowania sędziowskiego, z którego wynika obowiązek stania na straży prawa.

Kaganiec ciągle w użyciu

OKO.press nazywa skandalem to, że rzecznik dyscyplinarny do ścigania krakowskich sędziów użył m.in. ustawy kagańcowej, którą w czerwcu 2023 roku podważył TSUE. Trybunał orzekł, że jest sprzeczna z prawem UE. Władze Polski powinny podporządkować się temu werdyktowi. 

Czytaj więcej

Tomasz Pietryga: TK nadal bez wyroku. A może PiS na razie wcale nie chce KPO?

To nie pierwsze represje wobec sędziów Głowackiej i Ferka. W lutym 2022 roku sędzia Głowacka została zawieszona na miesiąc przez ówczesną prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmarę Pawełczyk-Woicką (obecnie przewodniczącą tzw. neoKRS) za wydanie orzeczenia, w którym odmówiła nadania klauzuli wykonania wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przyczyną odmowy był udział neosędziego w wydaniu wyroku.

Czytaj więcej

Sędzia Anna Głowacka z Krakowa zawieszona

Maciej Ferek zaś to jeden z sześciu polskich sędziów zawieszonych przez zdelegalizowaną Izbę Dyscyplinarną za działalność orzeczniczą i stosowanie prawa UE. Sędzia nie orzekał przez 522 dni. od listopada 2021 r. miał obniżone o połowę wynagrodzenie. W marcu Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uchyliła zawieszenie.

OKO.press przypomina, że zaledwie tydzień temu troje sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie otrzymało od Przemysława Radzika informacje o założeniu im spraw dyscyplinarnych. To Waldemar  Żurek  (23 sprawa dyscyplinarna na koncie), Wojciech Maczuga i Katarzyna Wierzbicka. Wszyscy są ścigani za stosowanie prawa europejskiego. A sędzia Żurek dodatkowo za udział w Tour de Konstytucja w godzinach pracy i bez zgody prezesa sądu.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy