Według szefa Izby, która przejęła zadania po Izbie Dyscyplinarnej, są jednak sprawy przeszkadzające jej w pracy. Głównie test niezawisłości i bezstronności sędziego, przez który z wokandy spada część wyznaczonych rozpraw.

IOZ SN podaje, że załatwiła do dziś 286 wszystkich spraw. Tylko część dotyczy sędziów, ale to sprawy najbardziej gorące. Jak sobie poradziła?

Od września 2022 r. (czyli od rozpoczęcia swej działalności orzeczniczej) – do końca lutego 2023 r.) Izba zezwoliła na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej (uchylono immunitet) trójce sędziów.

Czytaj więcej

Sędzia Schab umarza dyscyplinarkę Stępkowskiego w SN

Sprawy dotyczyły: prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości; spowodowania wypadku drogowego oraz fałszowania dokumentów.

Izba utrzymała z kolei w mocy uchwały o uchyleniu immunitetu w dwóch sprawach. I odmówiła w I instancji uchylenia immunitetu sędziowskiego w pięciu sprawach. Wnioski w nich złożyli oskarżyciele publiczni oraz w pięciu sprawach – prywatni.

Od początku działań Izby uchylono rozstrzygnięcia sądów pierwszej instancji co do immunitetu w trzech sprawach i umorzono te postępowania. W sprawach dyscyplinarnych sędziów nie uwzględniono odwołań stron (czyli obwinionego sędziego, obrońcy obwinionego sędziego, rzecznika dyscyplinarnego, ministra sprawiedliwości, Krajowej Rady Sądownictwa) i utrzymano w mocy wyroki sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji w ośmiu sprawach.

Uniewinniono w sumie trzech sędziów.

W sprawach o zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych uchylono orzeczenia wobec czwórki sędziów: Piotra Gąciarka, Macieja Rutkiewicza, Igora Tulei oraz Krzysztofa Chmielewskiego. Te orzeczenia IOZ są już prawomocne.

Izba nie uwzględniła wniosków rzeczników dyscyplinarnych o zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych w pięciu sprawach (orzeczenia w czterech sprawach są nieprawomocne – rzecznicy dyscyplinarni złożyli zażalenia).

– W sprawniejszym orzekaniu spraw sędziowskich przeszkadza test niezawisłości i bezstronności, który składają strony – mówi „Rzeczpospolitej” sędzia Wiesław Kozielewicz, prezes IOZ SN. Jak więc Izba radzi sobie ze sprawami sędziowskimi? – pytamy. – Czekamy, ale to przedłuża sprawy – wyjaśnia prezes IOZ.

Do funkcjonującej od 2018 r. do 2022 r. Izby Dyscyplinarnej wpłynęło łącznie 1 tys. 468 spraw, wydano łącznie 1 tys. 319 orzeczeń, zakończono 1 tys. 132 sprawy, a pozostałych 336 przekazano Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.