W poniedziałek sędzia Joanna Knobel z Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu uniewinniła 32 osoby oskarżone o zakłócenie mszy w poznańskiej katedrze. W piśmie opublikowanym na twitterowym profilu Krajowej Rady Sądownictwa, przewodnicząca tego gremium, Dagmara Pawełczyk-Woicka, zwróciła się do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu o skierowanie sędzi "na szkolenie z zakresu prawa konstytucyjnego, obejmującego w szczególności ochronę kultu religijnego".

"W związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi nieprawomocnego wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, którym uniewinniono osoby oskarżone o to, że >>wspólnie i w porozumieniu złośliwi przeszkadzali publicznemu wykonywaniu kultu religijnego<<, a zwłaszcza wobec treści opublikowanych ustnych motywów tego rozstrzygnięcia, wygłoszonych przez sędzię Joannę Knobel, przewodniczącą składu orzekającego sądu, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości skierowania wymienionej na szkolenie z zakresu prawa konstytucyjnego, obejmującego w szczególności ochronę kultu religijnego, statuowanej przepisem art. 53 ust. 2 Konstytucji RP" - głosi pismo Przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, Krzysztofa Lewandowskiego.

Czytaj więcej

Sąd uniewinnił 32 osoby ws. przerwania mszy. Szefowa KRS reaguje

Pismo wzbudziło wiele kontrowersji w środowisku prawniczym. W środę uchwałę w tej sprawie wydało Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów. Czytamy w niej, że "sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, powołując się na organ konstytucyjny, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, podjęła próbę zdeprecjonowania kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy innej sędzi, domagając się skierowania jej na dokształcające szkolenie, co ma wywierać wpływ na nią, a także na sędziów mogących orzekać w tej sprawie w postępowaniu odwoławczym".

Zdaniem FWS "takie zachowanie Dagmary Pawełczyk-Woickiej należy ocenić jako nieetyczne, godzące w powagę sądu, naruszające godność innego sędziego i będące przejawem cynizmu oraz arogancji".

Jak podkreślono, jedynym organem uprawnionym do oceny wyroku sądu jest sąd wyższego rzędu nad tym, który wydał kwestionowane orzeczenie, a taka kontrola odwoławcza jeszcze w tej sprawie nie nastąpiła.

W uchwale przypomniano, że "Krajowa Rada Sądownictwa, kiedy jeszcze funkcjonowała jako organ konstytucyjny i w oparciu o postanowienia Konstytucji R.P., była organem kolegialnym, działającym na podstawie przepisów prawa." Tymczasem "aktualnie coraz częstsza staje się praktyka samodzielnych wystąpień i działań sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej uderzających w niezawisłość sędziowską, na straży której powinna stać nie tylko jako przewodnicząca organu, na który się powołuje, ale również jako sędzia".

"To jedynie utwierdza w przekonaniu, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie winna być rozwiązana, gdyż nie jest organem, o którym mowa w art. 187 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" - podsumowuje Forum Współpracy Sędziów.

Czytaj więcej

Jest wyrok ws. protestu w poznańskiej katedrze po wyroku TK dot. aborcji