Postanowienie ETPCz ma precedensowy charakter. Na jego podstawie trzy sędzie karnistki: Marzanna Piekarska-Drążek, Ewa Gregajtys i Ewa Leszczyńska-Furtak, mają zostać przywrócone do pracy w wydziale karnym, który musiały w sierpniu opuścić na podstawie decyzji szefów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a jednocześnie rzeczników dyscyplinarnych:  Piotra Schaba i Przemysława Radzika. Oficjalnie po to, by wzmocnić kadrowo wydział pracy i ubezpieczeń społecznych.

W obronie "zesłanych" podpisało się prawie półtora tysiąca sędziów i prokuratorów. O zmianę decyzji  apelowała do Schaba nawet I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wskazując, że przesunięcia sędziów bez ich zgody do orzekania w innym obszarze prawa niż dotychczasowy, powinno mieć szczególnie mocne podwaliny merytoryczne. W odpowiedzi na jej list prezes Sądu Apelacyjnego przyznał, że sędzie zostały przeniesione za kwestionowanie statusu neo-sędziów. Tym samym przyznał, że decyzja o przeniesieniu miała charakter kary.

Czytaj więcej

Sędzia Schab w KRS: przeniesienie sędziów dla dobra wymiaru sprawiedliwości

Sędzie  walczą o powrót do orzekania w sprawach karnych. Wniosły skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a ten wydał zabezpieczenie:  wstrzymał wykonanie decyzji o przeniesieniu sędzi do wydziału pracy i zakazał ich przeniesienia bez ich zgody do innego wydziału. Zabezpieczenie ma być wykonane natychmiast.

- Orzeczenie ETPCz oznacza, że sędzie znowu mają przydział do orzekania w drugim wydziale karnym sądu apelacyjnego - powiedział OKO.press adwokat Piotr Zemła, pełnomocnik trzech sędzi w Strasburgu.

Jak wyjaśnił, decyzja Trybunału to samoistna podstawa, by sądzie wróciły do orzekania w macierzystym wydziale. Jeśli prezes Piotr Schab nie wykona decyzji, to popełni przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego mówiącego o niedopełnieniu obowiązków służbowych i przekroczeniu uprawnień.

- Ale nie wyobrażam sobie, by prezes sądu nie respektował orzeczenia ETPCz - stwierdził mecenas Zemła.

Czytaj więcej

Kto rozpozna 132 sprawy po sędziach przeniesionych przymusowo przez Schaba