15 lipca weszła w życie nowela ustawy o Sądzie Najwyższym i szeregu innych ustaw, która zlikwidowała uznawaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE za nielegalną Izbę Dyscyplinarną. Zastąpić ma ją Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Obecnie działa ona w składzie pięciu sędziów wyznaczonych tymczasowo zarządzeniem Pierwszego Prezesa SN. Są to: Wiesław Kozielewicz, Dariusz Kala, Małgorzata Wąsek-Wiaderek i Marek Siwek z Izby Karnej oraz Krzysztof Wiak z Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN (trzech ze starego a dwóch nowego nadania).

Czytaj więcej

Nowa izba w Sądzie Najwyższym już działa. Wydała pierwsze orzeczenie

Docelowo Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie się składać z 11 sędziów wyznaczonych przez Prezydenta spośród 33 wylosowanych sędziów Sądu Najwyższego.

Losowanie ma odbyć się we wtorek 9 sierpnia o godz. 13.00. Przeprowadzi je Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jako Przewodniczący Kolegium SN. Wylosowanych zostanie 33 sędziów SN spośród 82, to jest wszystkich sędziów SN z wyłączeniem Pierwszego Prezesa SN, prezesów SN, Rzecznika Dyscyplinarnego SN, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego SN i Rzecznika Prasowego.

Informacja o wynikach losowania zostanie niezwłocznie przekazana Prezydentowi RP, który spośród wylosowanych wyznaczy 11 sędziów Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej na pierwszą pięcioletnią kadencję.

Zgodnie z ustawą sędzia Sądu Najwyższego nie może odmówić udziału w losowaniu, wyznaczeniu do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, ani orzekania w tej izbie po wyznaczeniu przez Prezydenta RP.

Jak będzie wyglądać procedura losowania? - Do jednakowych, nieprzezroczystych pojemników (kul) wkładane są kartki zawierające nazwiska i imiona sędziów biorących udział w losowaniu. Zamknięte pojemniki umieszcza się w przezroczystym pojemniku (urnie). Po wymieszaniu zawartości urny przewodniczący losuje 33 kule. Po każdorazowym wylosowaniu kuli przewodniczący otwiera ją, wyjmuje ze środka kartkę i odczytuje głośnio dane sędziego znajdujące się na kartce - wyjaśniono na stronie SN.

Transmisję z obrad będzie można obejrzeć na facebookowym profilu SN. Dostępne ma być także nagranie całego wydarzenia.

Czytaj więcej

Decyzja Trybunału w Strasburgu chroni sędziów przed nową izbą w SN