Informuje o tym portal OKO.press nazywając orzeczenie stołecznego SR  "precedensowym w skali Europy".

Chodzi o uchylenie postanowienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie o odmowie wszczęcia śledztwa ws. decyzji Małgorzaty Manowskiej. I Prezes SN, jeszcze jako pełniąca funkcję I prezesa SN nie wykonała orzeczenia Sądu Okręgowego w Olsztynie z maja 2021 roku. Sąd w ramach tzw. zabezpieczenia wstrzymał  wykonanie decyzji nielegalnej Izby Dyscyplinarnej ws. zawieszenia sędziego Juszczyszyna z Sądu Rejonowego w Olsztynie.

W ramach tego zabezpieczenia sąd nakazał opatrzyć decyzję Izby – na stronie SN – komentarzem, że została ona wstrzymana i toczy się w jej sprawie postępowanie. Paweł Juszczyszyn wytoczył bowiem SN proces, w którym domaga się uznania decyzji o jego zawieszeniu za bezprawną i usunięcia jej ze strony SN.

Małgorzata Manowska odmówiła jednak wykonania zabezpieczania Sądu w Olsztynie twierdząc, że nie może ingerować w decyzję Izby.

Czytaj więcej

Prof. Romanowski składa zawiadomienie do prokuratury na I prezes SN ws. orzeczeń TSUE

Sędzia Juszczyszyn i jego pełnomocnik, adwokat, prof. Michał Romanowski, złożył zawiadomienie do prokuratury ws. Manowskiej. Prokuratura Krajowa odmówiła jednak wszczęcia śledztwa. Decyzję PK uchylił w maju sędzia Łukasz Grylewicz z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. 

Czytaj więcej

Sąd: prokuratura ma zająć się decyzją Manowskiej ws. Juszczyszyna

Natomiast w drugiej połowie lipca 2022 roku ten sam sąd wydał drugie orzeczenie nakazujące prokuraturze karną ocenę niewykonywania przez prof. Manowską orzeczeń. Tym razem sędzia Anna Tyszkiewicz  na niejawnym posiedzeniu uchyliła  postanowienie prokurator Emilii Piasty z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o odmowie wszczęcia śledztwa ws. Małgorzaty Manowskiej.

Jak twierdzi portal OKO.press, uzasadnienie orzeczenia sądu jest mocne. Sąd uznał, że prokurator dowolnie ocenił sprawę. Orzekł, że Manowska może odpowiadać zarówno karnie, jak i cywilnie za niewykonanie orzeczenia. Sąd podkreślił, że nie może budzić wątpliwości, że pełniąca funkcję I prezes SN musi respektować orzeczenia sądu. 

Czytaj więcej

Oświadczenie prezesa SN ws. postanowienia z wniosku sędziego Juszczyszyna