- Przedłożona dokumentacja jest aktualnie sprawdzana przez służby prawne Kancelarii - zaznaczył Grzegrzółka.

 

Przypomnijmy, iż 4 stycznia 2018 r. w Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Termin zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa to 21 dni od dnia obwieszczenia.

Tymczasem stowarzyszenia sędziowskie: Iustitia, Themis, Pro Familia i Sędziów Rodzinnych, apelują do sędziów, aby nie wyrażali zgody na kandydowanie do nowej Rady. Podobne stanowisko zajęła Krajowa Rada Sądownictwa.

Nowela z grudnia 2017 roku przewiduje wybór 15 członków KRS sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Za jej sprawą dojść ma również do wygaszenia kadencji obecnych sędziów członków Rady.

Dzisiaj, dotychczasowa KRS wybrała nowego przewodniczącego. Została nią Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzata Gersdorf.