W kwietniu troje kandydatów polskiego rządu na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - Elżbieta Karska, Aleksander Stępkowski i Agnieszka Szklanna - nie uzyskało aprobaty Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Czytaj więcej

Kandydaci z Polski na sędziego ETPC ostatecznie odrzuceni przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie przeprowadziło konkurs na kandydatów. Można było się zgłaszać do 7 września. Wpłynęło 19 zgłoszeń – 8 kandydatek i 11 kandydatów.

Jak podaje portal oko.press polski rząd ponownie przedstawił Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy listę kandydatów na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pojawiły się na niej te same nazwiska co na poprzedniej, odrzuconej w kwietniu z przyczyn formalnych liście: prof. Elżbieta Karska, żona posła PiS Karola Karskiego, dr hab. Aleksander Stępkowski, współzałożyciel Ordo Iuris, od 2020 roku rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, powołany do SN w procedurze z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa, oraz dr Agnieszka Szklanna od kilkunastu lat pracująca dla Rady Europy.

31 października 2021 r. skończyła się formalnie kadencja obecnego polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka.

Czytaj więcej

19 kandydatów na polskiego sędziego ETPC