Chodzi o wyniki ankiety przygotowanej przez Forum Współpracy Sędziów, która trafiła do sądów w całej Polsce.  Sędziowie mieli odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania: czy dobrze oceniają działania nowej Rady oraz czy jej skład sędziowski powinien podać się do dymisji.

Dwa sądy - kielecki i gorzowski - skrajnie negatywnie oceniły pracę KRS. Teraz - jak ustalił Onet - równie złą opinię na temat pracy tego organu wyraziły kolejne sądy. W piątek Zgromadzenie Sędziów Apelacji Krakowskiej miażdżącą większością głosów uznało, że cały sędziowski skład Rady powinien podać się do dymisji. Aż 65 sędziów uznało, że sędziowie nominowani do KRS powinni w trybie pilnym odejść z zajmowanych stanowisk. "Przeciw" takiemu rozwiązaniu było zaledwie sześć osób. 63 sędziów uznało, że KRS źle wywiązuje się ze swoich konstytucyjnych obowiązków. Dobrze działania Rady oceniło 11 osób.

Również sędziowie z warszawskiej apelacji negatywnie oceniają KRS. Na ankietowe pytania odpowiedzieli jednoznacznie - 65 osób uznało, że KRS źle wypełnia swoje obowiązki. Tylko trzy osoby były innego zdania. 68 sędziów uznało, że obecny - sędziowski skład Rady powinien odejść. Opinię przeciwną wyraziły jedynie dwie osoby.

O komentarz do opinii środowiska sędziowskiego Onet  zapytał rzecznika nowej KRS, sędziego Macieja Miterę. W odpowiedzi rzecznik poinformował, że przebywa za granicą i odpowie pytania, jeśli zdoła.