TK ma zbadać wniosek premiera Mateusza Morawieckiego z 29 marca 2021 r. co do zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (sygn. akt K 3/21). Rozprawa odbyła się 13 lipca 2021 r. Uczestnicy postępowania  przedstawili na niej swoje stanowiska.  Na koniec ogłoszono przerwę w rozprawie do 15 lipca, potem termin zmieniono na 3 sierpnia. Ale i on jest już nieaktualny. Na wokandzie TK rozprawa widnieje pod datą 31 sierpnia.
TK rozpozna sprawę w pełnym składzie. Wnioskował o to RPO Adam Bodnar, choć pierwotnie jego wniosek nie został uwzględniony.  Przewodniczącą składu orzekającego 31 sierpnia będzie prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą - sędzia TK Bartłomiej Sochański.

Rzecznik Praw Obywatelskich został poproszony o wzięcie udziału w rozprawie. W fotelu RPO nastąpiła zmiana - od wczoraj nowym  RPO jest prof. Marcin Wiącek.

Wątpliwości premiera budzą przepisy prawa unijnego umożliwiające odstąpienie od stosowania polskiej konstytucji. Premier zaskarżył też normę Traktatu o Unii Europejskiej w rozumieniu, w którym uprawnia lub zobowiązuje organ do stosowania przepisu, który na mocy orzeczenia TK utracił moc obowiązującą. Premier kwestionuje też przepis prawa unijnego w rozumieniu, które uprawnia sąd do kontroli niezawisłości sędziów powołanych przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.