W dokumencie przyjętym we wtorek przez prezydium KRRP podkreśla się, że radcowie są głęboko zaniepokojeni czynnościami sprawdzającymi i postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi wobec sędziów sądów powszechnych.

Czytaj także: System dyscyplinarny sędziów pod kontrolą Ministra Sprawiedliwości - analiza FOR

W ocenie tego gremium działania te wkraczają w sędziowskie prawo do wolności wypowiedzi w sprawach mających fundamentalne znaczenie dla niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz ustroju sądownictwa, ale także w sferę orzeczniczą, w której sędzia jest chroniony konstytucyjną zasadą niezawisłości w sprawowaniu swego urzędu.

W ocenie radców praktyki podejmowane w systemie postępowania dyscyplinarnego podważają właśnie niezawisłość polskich sędziów i nie zapewniają społeczeństwu niezbędnych gwarancji chroniących przed polityczną kontrolą sądów. To natomiast narusza zobowiązania Polski wynikające z art. 19 ust. 1 traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka, które ustanawiają prawo do skutecznego środka prawnego przed niezależnym i bezstronnym sądem.

„Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przypomina, że Europejski Trybunał Praw Człowieka dopuszcza krytykę wymiaru sprawiedliwości, lecz powinna być czyniona ze szczególną rozwagą. Sądy i sędziowie powinni być chronieni przed bezpodstawnymi atakami wymierzonymi w sąd jako instytucję, ale także poszczególnych sędziów" – akcentują władze KRRP.

„Należy podkreślić, iż uzasadnionej, dopuszczalnej krytyki nie stanowią pozbawione obiektywizmu, wartościujące opinie, jak również używanie argumentów o charakterze emocjonalnym pod adresem sądów i sędziów" – zaznaczają dodatkowo.

W stanowisku znalazł się również apel o zaprzestanie działań podważających niezawisłość i niezależność sądownictwa, która jest istotą państwa prawa.