W środę, 17 grudnia, wchodzi w życie nowela ustawy o kuratorach sądowych. Dzięki niej kuratorzy obwinieni dyscyplinarnie będą mogli ustanowić swojego obrońcę nie tylko spośród zawodowych kuratorów, ale też z grona profesjonalnych pełnomocników: adwokatów i radców prawnych. Do tej pory było to niemożliwe. W postępowaniu dyscyplinarnym obwinionego kuratora mógł bronić jedynie inny kurator.

Nowelizację przygotowali senatorowie. Uznali, że trudno wskazać argumenty przemawiające za wyznaczaniem obrońcy z urzędu wyłącznie spośród kuratorów zawodowych. To było – ich zdaniem – nie najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza gdy zarzuty stawiane obwinionemu okazywały się na tyle poważne, że mogły się skończyć nawet wykluczeniem z zawodu.

Regulacją interesował się też rzecznik praw obywatelskich. Wskazywał, że rozwiązanie przewidziane w ustawie o kuratorach jest podobne do uznanych za niekonstytucyjne przepisów o Najwyższej Izby Kontroli. Te pozwalały pracownikom mianowanym NIK na wybieranie obrońców w sprawach dyscyplinarnych tylko spośród innych pracowników Izby. Trybunał Konstytucyjny uznał, że niemożność skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika narusza prawo do obrony. Sejm poprawił więc przepisy, które mogły zostać uznane za niekonstytucyjne.

podstawa prawna: nowela z 2 października 2014 r. DzU z 2 grudnia, poz 1689