Sejm uchwalił w piątek zmiany w ustawach dotyczących sędziów. Nowela wprowadza jawność ich oświadczeń majątkowych – będą dostępne w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydłuża się też do ośmiu lat okres przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych sędziów. Pojawi się też nowa kara dyscyplinarna: finansowa. Ukaranemu sędziemu będzie można obciąć pensję od 5 do 20 proc. wynagrodzenia do dwóch lat.

Na wniosek prokuratora sąd zwróci daną sprawę do śledztwa lub dochodzenia, a strony postępowania nie będą mogły zaskarżyć tej decyzji. Zwracając sprawę w postępowaniu odwoławczym, sąd drugiej instancji uchyli wyrok pierwszej instancji.

W skargach na opieszałość sądy będą brały pod uwagę całą długość postępowania – od wszczęcia do rozpoznania skargi. Ma to uniemożliwić rozpoznawanie skarg tylko na etapie postępowania w momencie ich składania. Państwo zapłaci nie mniej niż 2 tys. zł za każdy rok opieszałości, maksymalnie 20 tys. zł.

etap legislacyjny: trafi do Senatu