Początek posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaplanowano na wtorek godz. 8.30. Jak twierdzą posłowie opozycji-członkowie komisji, wszystko po to, by na jednym, długim posiedzeniu prace zakończyć, a potem, być może, by jeszcze na rozpoczynającym się w środę (10 maja) posiedzeniu Sejmu projekt trafił do drugiego czytania.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywają, że propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości jest , w ich ocenie, bardzo dobra. Nie należy się więc spodziewać rewolucyjnych zmian.

Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt przewiduje utworzenie w KRS dwóch izb (zgromadzeń) oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencji 15 członków-sędziów; ich następców wybrałby już Sejm. Wygasnąć miałaby także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów.

W skład nowego pierwszego Zgromadzenia KRS wejść mają: pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli – wybieranych przez Sejm, a zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu. Zdaniem autorów zapewni to obiektywizm.

Projekt ostro skrytykowały środowiska sędziowskie (krajowe i zagraniczne) i sama KRS. To głównie ta propozycja Zbigniewa Ziobry jest powodem zwołania na 20 maja Kongresu Prawników Polskich.