Patryk Skalski: Możliwe ofiary populizmu penalnego

Co dalej z surowymi karami za przestępstwa gospodarcze?

Publikacja: 10.04.2024 04:30

Patryk Skalski: Możliwe ofiary populizmu penalnego

Foto: Adobe Stock

Oczywiste jest, że zapewnienie bezpiecznego i swobodnego obrotu gospodarczego powinno być priorytetem każdego państwa. Podstawowym środkiem do tego celu są rozwiązania legislacyjne w obszarze prawa cywilnego, administracyjnego i karnego, które będą optymalnie chronić procesy zachodzące w stosunkach gospodarczych.

Powyższe nie może jednak uzasadniać radykalnego, a zarazem irracjonalnego zaostrzania kar, jak uczynił to prawodawca w ustawie z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 października 2023 r. Wprowadzone wówczas rozwiązania prawne zrównały kary za najpoważniejsze przestępstwa gospodarcze z karami dotychczas „zarezerwowanymi” dla sprawców najcięższych przestępstw kryminalnych.

Pozostało 82% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Sędzia na telefon 2.0
Rzecz o prawie
Adriana Zalewska-Werra: Dać tyle co innym, czyli co nam zapewnią przepisy o dostępności
Rzecz o prawie
Anna Nowacka-Isaksson: Nie wierzcie oskarżonym
Rzecz o prawie
Katarzyna Batko-Tołuć: Pani Profesor, co Pani na to?
Rzecz o prawie
Jarosław Gwizdak: Czytajmy książki, słuchajmy dziennikarzy