Wojna nie oszczędza praw własności intelektualnej, w tym patentów. Sięganie do praw wyłącznych przysługujących podmiotom pochodzącym z wrogich krajów jest znaną strategią. Filary systemu patentowego są często niszczone w czasie wojny. Patenty są używane jako broń taktyczna, by osłabić gospodarkę wroga, a jednocześnie wykorzystać jego innowacyjne dokonania.

Jaki wpływ na ochronę patentową miała wojna na Ukrainie i sankcje wobec Rosji?