W publikacji „Musimy skończyć z fikcją kształcenia prawników” z 6 lipca 2022 (Dzień Radcy Prawnego) Pan Profesor Bogumił Szmulik twierdzi, że „niepotrzebne nam są wydziały prawa w każdym mieście powiatowym” oraz stawia tezy, które zasługują na rozwinięcie lub komentarz. Tym bardziej że rozmowa z Profesorem prowadzona była pod hasłem: jak poprawić jakość kształcenia prawników, a na takiej poprawie także mnie osobiście bardzo zależy. Dzień po publikacji Pana Profesora pozwolenie ministra edukacji i nauki na kształcenie na jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo otrzymała także Akademia Zamojska, w której pracuję, i w której mam nadzieję uczyć studentów prawa.