W listopadzie zatrudnienie w tym sektorze, obejmującym firmy zatrudniające co najmniej 10 osób, zwiększyło się o 4,5 proc. Taka sama była średnia dynamika zatrudnienia w całym 2017 r., po 2,9 proc. w 2016 r.

Przeciętne wynagrodzenie w listopadzie wzrosło o 6,5 proc., a w całym 2017 r. rosło średnio w tempie 5,6 proc. rok do roku, w porównaniu do 4,1 proc. w 2016 r.

Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie szacowali, że dynamika zatrudnienia w grudniu była taka sama, jak miesiąc wcześniej, zaś wzrost płac przyspieszył do 6,5 proc.