Rynek pracy oceniamy z lokalnej perspektywy

Jeśli czujemy się bezpieczni, uważamy, że w najbliższej okolicy jest odpowiednia dla nas praca – to pozytywny obraz przekładamy na sytuację w całym kraju.

Publikacja: 18.04.2023 12:07

Rynek pracy oceniamy z lokalnej perspektywy

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z marcowego badania „Nastroje na rynku pracy”, które przeprowadziło Centrum Badan Opinii Publicznej.

Co szósty respondent (byli w tej grupie nie tylko pracownicy, ale też rolnicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą) uważa, że na lokalnym rynku pracy bez trudu można znaleźć odpowiednią pracę. Najbardziej optymistycznie sytuację na lokalnym rynku pracy ocenili mieszkańcy wielkich miast i osoby z wyższym oraz z zasadniczym wykształceniem.

Nieco więcej, bo co czwarta osoba uważa, że o jakąkolwiek pracę jest trudno, lub jej w ogóle nie ma. Na kłopoty ze znalezieniem pracy częściej wskazywali mieszkańcy małych miasteczek niż wsi i dużych miast oraz osoby z podstawowym lub z gimnazjalnym wykształceniem.

Czytaj więcej

Praca z sieci nie tylko dla specjalisty, ale i robotnika

 Ponad połowa ankietowanych zaś jest przekonana, że praca jest, ale nie taką, która mogłaby usatysfakcjonować. Co ciekawe co dziewiąty ankietowany przez CBOS nie miał zadania na ten temat.

CBOS zapytał także o ocenę sytuacji zakładu pracy oraz o poczucie bezpieczeństwa lub zagrożenie bezrobociem. Co prawda ponad połowa (54 proc.) sytuację w miejscu pracy określa jako dobra lub bardzo dobrą, jednak 30 proc. uważa ją za nijaką, czyli ani dobrą, ani złą. Co ciekawe taka odpowiedź od lat udziela nieco ponad 30 proc. ankietowanych. Co szósty respondent ma nadzieję, że sytuacja w firmie się poprawi, a co ósmy przewiduje, iż może się pogorszyć. Pozostali uważają, że nic się nie zmieni w ciągu roku.

W marcu, podobnie jak przez cały zeszły rok co piąty respondent liczy się z możliwością utraty pracy. Nieco więcej (w marcu 32 proc.) uważa to za mało prawdopodobne.

Analitycy CBOS zwracają uwagę na zależność między poczuciem bezpieczeństwa zatrudnienia a prognozami dotyczącymi rozwoju sytuacji w zakładach pracy w ciągu roku. Najwięcej badanych, którzy liczą się z utratą obecnej pracy, to ci, którzy prognozują pogorszenie sytuacji w zakładzie pracy w najbliższym czasie (36 proc.). Ci zaś którzy dobrze oceniają pozycje firmy zwolnienie uważają za mało realne.  

Raz w roku CBOS pyta o ocenę tego co będzie się działo w ciągu roku na rynku pracy. W stosunku do prognoz sprzed roku prawie o połowę zmalała liczba osób obawiających się pogorszenia (teraz jest to 20 proc.). W takim samym tempie nie wzrosła liczba osób przewidujących poprawę. Rok temu było to 12 proc. – teraz jest 16 proc.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec marca wyniosła 5,4 proc. – o 0,1 pkt. proc. mniej niż w lutym br. i o 0,4 pkt. proc. mniej niż w końcu marca 2022 r.

Tak wynika z marcowego badania „Nastroje na rynku pracy”, które przeprowadziło Centrum Badan Opinii Publicznej.

Co szósty respondent (byli w tej grupie nie tylko pracownicy, ale też rolnicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą) uważa, że na lokalnym rynku pracy bez trudu można znaleźć odpowiednią pracę. Najbardziej optymistycznie sytuację na lokalnym rynku pracy ocenili mieszkańcy wielkich miast i osoby z wyższym oraz z zasadniczym wykształceniem.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Rynek pracy
Malkontent szkodzi i sobie, i otoczeniu
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Rynek pracy
Brytyjscy pracownicy masowo idą na L4. Najwięcej zwolnień lekarskich od lat
Rynek pracy
Węgrzy sprowadzają cudzoziemców. Zarabiają pośrednicy związani z partią Orbana
Rynek pracy
Pracodawcy obawiają się utrudnień wobec pracowników z zagranicy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Rynek pracy
Zatrudnienie ostro w dół, płace ostro w górę. GUS podał najnowsze dane
Rynek pracy
Ekstra bonus na pożegnanie pracownika