Najwięcej osób, które miały okazję pracować z obcokrajowcami, jest wśród pracowników fizycznych. Niemal dwie trzecie z nich ma za sobą takie doświadczenia – informuje portal Pracuj.pl, który ostatnio opublikował wyniki swego przeprowadzonego jesienią ub.r. sondażu sprawdzającego, jak Polacy pracują z obcokrajowcami.

Okazało się, że dość często. W objętej badaniem 1790-osobowej, reprezentatywnej grupie Polaków posiadających pracę, ponad tysiąc osób (56,5 proc.) miało już okazję współpracować z obcokrajowcami. Najczęściej (prawie 48 proc.) bezpośrednio, w siedzibie firmy, ale prawie co dziesiąty z badanych mówił o współpracy zdalnej, głównie online.

Duży udział takich doświadczeń wśród pracowników fizycznych nie powinien dziwić, skoro to właśnie w takich sektorach jak przemysł, budownictwo czy hotelarstwo i gastronomia pracodawcy już od dłuższego czasu wypełniają luki kadrowe migrantami zarobkowymi z zagranicy, najczęściej z Ukrainy. Potwierdza to zresztą lutowe badanie koniunktury GUS. Jak z niego wynika, pracowników z Ukrainy zatrudnia ponad jedna trzecia firm w przetwórstwie przemysłowym, a także w sektorze TSL (transport i gospodarka magazynowa) i prawie cztery na dziesięć firm w branży HoReCa (zakwaterowanie i gastronomia).

Wśród pracowników biurowych doświadczenia we współpracy z cudzoziemcami są nieco rzadsze (56 proc.), choć w ostatnich latach sprzyja im zarówno umiędzynarodowienie polskich firm, jak też rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych (BSS). Według danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) cudzoziemcy stanowią około 14 proc. pracowników tej branży zatrudniającej już ponad 400 tysięcy osób. Wiele z nich na co dzień współpracuje też z obcokrajowcami zdalnie, bo zdecydowana większość centrów BSS działa na międzynarodową, nierzadko globalną, skalę.

Jak wynika z badania Pracuj.pl, najbardziej umiędzynarodowieni są najmłodsi – aż 68 proc. pracowników z pokolenia Z (18–24 lata) ma już doświadczenie we współpracy z osobami innych narodowości.

Nie tylko oni, ale też pozostali Polacy oceniają tę współpracę pozytywnie. 75 proc. badanych nie dostrzega w niej żadnych problemów, a 71 proc. widzi w niej szansę na nowe doświadczenia. – Poznawanie nowych kultur i perspektyw to z pewnością dla naszego rynku pracy czynnik rozwojowy – ocenia Agnieszka Bieniak, dyrektorka HR w Grupie Pracuj. Według niej wyniki badania wskazują, że jako społeczeństwo staliśmy się bardziej otwarci i nastawieni na rozwój i poznawanie innych punktów widzenia.

Nie oznacza to, że w wielonarodowej współpracy nie ma wyzwań. Wśród problemów w pracy z przedstawicielami innych narodowości uczestnicy badania wymieniają głównie kwestie językowe (54 proc.), które utrudniają komunikację. Drugim najczęściej wskazywanym wyzwaniem są różnice kulturowe (35 proc.), choć z drugiej strony, dla 31 proc. osób nie są one problemem. Jak wynika z obserwacji agencji zatrudnienia, które specjalizują się w rekrutacji pracowników z zagranicy, różnice kulturowe i językowe bywają dużym wyzwaniem w przypadku przybyszów z Azji. Jak przypomina Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel agencji zatrudnienia Personnel Service, firmy musiały w zeszłym roku wypełnić wakaty po mężczyznach, którzy nie mogli opuszczać Ukrainy. Stąd też kilkukrotny wzrost napływu pracowników z Indii, Uzbekistanu, Turkmenistanu czy Filipin.

Zdaniem Agnieszki Bieniak w przypadku różnic kulturowych z pomocą przychodzą integracyjne działania pracodawców, w tym różne międzykulturowe inicjatywy, takie jak grupy zainteresowań czy wspólne celebrowanie świąt poszczególnych narodowości. Sprzyja to kontaktom także poza pracą. Jak wynika z badania Pracuj.pl, aż 49 proc. Polaków utrzymuje lub utrzymywało towarzyskie relacje ze współpracownikami innych narodowości.