Pandemia przyniosła 25-proc. wzrost występowania depresji i zaburzeń lękowych – szacuje Światowa Organizacja Zdrowia. Na to nakłada się kryzys gospodarczy, szalejąca inflacja i zawirowania geopolityczne. W Polsce ponad jedna trzecia ankietowanych ma lub miała problemy ze zdrowiem psychicznym. Jest to powiązane m.in. z sytuacją zawodową. Polacy oceniają, że za mało zarabiają, a praca nie daje im poczucia bezpieczeństwa –wynika z badania LiveCareer.pl. Eksperci zgodnie twierdzą, że w Polsce brakuje państwowych rozwiązań i systemowego wsparcia w tym obszarze.

Audytorzy pod presją

Syndrom wypalenia zawodowego dotyka m.in. osoby pracujące w finansach. Mowa o audytorach, księgowych, maklerach, analitykach czy zarządzających.

W Stanach Zjednoczonych już w latach 80. XX wieku rozpoczęto badania dotyczące stresu i wypalenia zawodowego u dyplomowanych biegłych księgowych, których można uznać za odpowiedników naszych biegłych rewidentów. Z badań amerykańskich, a także z przeprowadzonych w innych krajach wynikało bezsprzecznie, że ta grupa zawodowa jest narażona na duże ryzyko wypalenia zawodowego ze względu na wysokie wymagania, długi czas pracy i dużą odpowiedzialność.

Podobne wnioski płyną z przeprowadzonego w Polsce po raz pierwszy badania w ramach Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, którego wyniki opisano w książce autorstwa Aleksandry Baszczyńskiej, Przemysława Kabalskiego, Marty Nowak, Marzeny Syper-Jędrzejak oraz Joanny Szwajcar.

Czytaj więcej

Zetki oczekują w pracy psychicznej marchewki, a nie kija

– Aż 33 proc. spośród 142 osób, które wzięły udział w badaniu, miało wynik wskazujący na wypalenie zawodowe, a kolejne 29 proc. wynik oznaczający zagrożenie wypaleniem. Okazało się, że wypalenie ma związek przede wszystkim z długim czasem pracy oraz trudnościami z pogodzeniem roli rodzinnej i zawodowej, a także dużymi wymaganiami klientów – komentuje dr hab. Przemysław Kabalski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Z badań wynika, że zdecydowanie najwięcej audytorów mocno wyczerpanych pracą jest wśród osób do 35. roku życia (81 proc.), a najmniej w grupie powyżej 65. roku życia (45 proc.).

Trudna praca na rynku kapitałowym

Presja na osiągane wyniki, zmienne otoczenie rynkowe i duże kwoty, którymi się obraca – to tylko niektóre z przyczyn dużego obciążenia psychicznego wiążącego się z pracą na rynku finansowym.

– Pewnie, jak w każdej dziedzinie, dużo zależy od celów. Jeśli ktoś chce osiągać ponadprzeciętne wyniki, trzeba poświęcić dużo czasu i energii, a do tego jeszcze mieć odrobinę szczęścia. Jeśli ktoś chce jechać w peletonie, można pracować spokojniej – komentuje Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Dodaje, że jeśli chodzi o work-life balance, to trudno mu sobie wyobrazić sportowca, nawet bardzo utalentowanego, który podchodząc na luzie, osiąga spektakularne sukcesy. Raczej jest to połączenie talentu i ciężkiego treningu, czasami podporządkowaniu wielu spraw jednemu celowi.

Czytaj więcej

Firmowe przyjaźnie zwiększają zadowolenie z pracy

Pandemia i związane z nią lockdowny mocno rozmyły granice między życiem zawodowym a prywatnym. Zaletą pracy zdalnej jest to, że nie traci się czasu na dojazdy. Paradoksalnie ta oszczędność nie zawsze przekłada się na czas spędzony z rodziną. W praktyce często oznacza to dłuższy czas przed ekranem monitora.

– Staramy się zachęcać zespół do pracy hybrydowej i obecności w biurze. Wierzymy, że jest w tym duża wartość nie tylko dla firmy, ale przede wszystkim dla samych pracowników. Jest czas na spokojną pracę w zaciszu domowym i jest czas na pracę w zespole, np. przy dużych projektach. Według nas to dobry balans – komentuje Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI. Dodaje, że wypalenie zawodowe i przemęczenie to realny problem, którego nie można zignorować. – Dlatego zachęcamy pracowników do odpoczynku. Za wykorzystanie całego urlopu w danym roku, w kolejnym każdy dostaje jeden dodatkowy dzień – wskazuje.

Również Giełda Papierów Wartościowych deklaruje, że troszczy się o swoich pracowników. Uruchomiła z początkiem 2022 r. program mający na celu zadbanie o różne aspekty zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego.

Czytaj więcej

Pracoholicy wszystkich krajów łączcie się! I walczcie z nałogiem

– Organizujemy webinary i spotkania z ekspertami m.in. na temat depresji, lęku, odporności psychicznej czy profilaktyki badań. Ale zdrowie psychiczne to nie tylko umysł, ale i ciało, dlatego organizujemy też webinary z dietetykiem, indywidualne konsultacje dietetyczne czy krótkie ćwiczenia sportowe online – wymienia Katarzyna Jabłońska, dyrektor działu HR GPW. Zaznacza, że te wydarzenia odbywają w godzinach pracy, aby każdy z pracowników mógł chociaż na chwilę oderwać się od codziennych zadań i w trakcie dnia pomyśleć o sobie i swoich potrzebach.

Z kolei w grupie KDPW przeprowadzane są badania dotyczące satysfakcji pracowników. – Ostatnie przeprowadziliśmy kilkanaście tygodni temu i jest ono dla nas szczególnie cenne, bo za nami kilka trudnych lat, wywołanych pandemią – mówi prezes KDPW Maciej Trybuchowski. Dodaje, że ponad 85 proc. pracowników wyraziło zadowolenie z możliwości pracy zdalnej. – Zapytaliśmy także o satysfakcję z równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Aż 77 proc. ankietowanych jest z niej zadowolonych – twierdzi szef KDPW.