Stopa bezrobocia w USA spadła z 3,6 proc. do 3,5 proc., najniższego poziomu od lutego 2020 r. Średnia płaca godzinowa zwiększyła się natomiast o 0,5 proc. w porównaniu z czerwcem i o 5,2 proc. rok do roku. Średnio prognozowano, że wzrośnie ona odpowiednio o 0,3 proc. i o 4,9 proc. Tak dobre dane napłynęły z rynku pracy, choć przecież w drugim kwartale gospodarka USA weszła w techniczną recesję.

Po publikacji raportu z rynku pracy, kontrakty terminowe na indeks S&P 500 spadały o 0,5 proc.